Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības programma NORDPLUS, iestāšanās gads – 2008.gads.

Nordplus ir Ziemeļvalstu Ministru padomes izveidota izglītības un pētniecības mobilitātes programma (Nordplus Framework Programme)Nordplus programmas mērķis ir uzlabot un ieviest jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. Aktivitātes balstās uz vienošanos starp programmas dalībvalstu izglītības iestādēm un organizācijām. Nordplus programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu. Projekti tiek vērsti uz sadarbības stiprināšanu ar Ziemeļvalstīm, kuru izglītības sistēmu rezultāti ir augsti novērtēti starptautiskā līmenī (OECD, PISA, TALIS u.c. starptautiskajos pētījumos). Nordplus programmas vadības komitejā Latviju pārstāv Izglītības un zinātnes ministrija, savukārt nacionālā informācijas biroja funkcijas pilda Valsts izglītības attīstības aģentūra. Informācijas biroja uzdevums ir informēt un konsultēt Nordplus projektu pieteicējus un īstenotājus, kā arī piedalīties projektu atlasē un uzraudzīt to īstenošanu.