1.

Dokumenta veids

Informatīvā ziņojuma projekts

2.

Dokumenta nosaukums

“Zinātnes un augstākās izglītības finansējuma sasaiste ar zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma rezultātiem”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ministrijas, kuru pārraudzībā ir valsts dibinātas augstskolas un zinātniskās institūcijas un valsts dibinātas augstskolas un zinātniskās institūcijas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ņemot vērā kārtējā zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma noslēgumu, Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi informatīvo ziņojumu par turpmāko publiskā finansējuma sasaisti ar starptautiskā novērtējuma rezultātiem, tajā skaitā, aprēķinot un piešķirot bāzes finansējumu zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajiem valsts zinātniskajiem institūtiem, valsts augstskolām, valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem, tai skaitā valsts dibināto universitāšu zinātniskajiem institūtiem – atvasinātām publiskām personām.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots virzīt kā informatīvo ziņojumu, kurš pēc sabiedriskās apspriedes tiks izskatīts Valsts sekretāru sanāksmē un pēc saskaņošanas, tiks nodrošināta tā virzība izkratīšanai Ministru kabinetā indikatīvi 2021. gada augusta septembra beigās/oktobra sākumā.

7.

Dokumenti

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Viedokli var sniegt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi janis.paiders@izm.gov.lv līdz 2021.gada 7.septembrim.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli var sniegt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi janis.paiders@izm.gov.lv līdz 2021.gada 7.septembrim.

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks – Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors Dmitrijs Stepanovs.