zoomed in

Izglītības un zinātnes ministrijas organizētas 11. un 12. klašu skolēnu tiešsaistes sarunas ar 24 Latvijas zinātniekiem un zinātniecēm. Projektā ZINĀTNE.ZOOMED.IN jeb ZINĀTNE.PIETUVINĀTA piedalījās 15 zinātnieces un 9 zinātnieki, pārstāvot vairākas zinātnes nozares un apakšnozares - elektronika, robotika, viedā enerģētika, materiālzinātne, farmakoloģija, molekulārbioloģija, onkoloģija, sabiedrības veselība, izglītības zinātne, medijpratība, sabiedriskā zinātne (citizen science), etnobotānika, medicīnas tiesības u.c. 

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska: “Patiesi novērtēju zinātnieku atsaucību. Tiešsaistes sarunas ar vecāko klašu skolēniem rada izpratni un interesi par zinātni un pētniecību kā par aizrautīgu, interesantu un prestižu nodarbošanos. Aicinu skolēnus pilnībā izmantot šo iespēju, lai izzinātu zinātnes procesus un pašu zinātnieku ikdienu. Šīs sarunas būtiski var ietekmēt jauniešu karjeras izvēli.”

Projektā piedalījās zinātnieki un zinātnieces no 13 zinātniskajām institūcijām Latvijā un ārvalstīs: 

Elektronikas un datorzinātņu institūts - Kaspars Ozols
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs -  Dace Pjanova
Latvijas Hidroekoloģijas institūts – Solvita Strāķe
Latvijas Universitāte - Baiba Jansone (LU Medicīnas fakultāte)
Linda Daniela un Zanda Rubene (LU Pedagoģijas,  psiholoģijas un mākslas fakultāte)
Guntars Kitenbergs (LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte)
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts - Jānis Rižikovs
Rīgas Stradiņa universitāte - Karina Palkova (RSU Juridiskā fakultāte)
Inese Čakstiņa un Arvīds Irmejs (RSU Onkoloģijas institūts)
Rīgas Tehniskā universitāte - Kaspars Kalniņš (RTU Materiālu un konstrukciju institūts)
Agris Ņikitenko (RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte)
Ruta Vanaga (RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts)
Vides risinājumu institūts - Dainis Jakovels
Vidzemes Augstskola - Agnese Dāvidsone
Zinātniskais Institūts BIOR - Iveta Pugajeva
Kārlis Agris Gross
Liepājas Universitāte - Baiba Trinīte
Dagnija Loča (RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs)
Jānis Liepiņš (LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts)
Venēcijas Ka’Foskāri (Ca’Foscari) universitāte - Baiba Prūse
Arvīds Irmejs (RSU Onkoloģijas institūts)
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte - Ilga Gedrovica
Maija Dambrova (RSU un Latvijas Organiskās sintēzes institūts)