Metodiskais līdzeklis ir paredzēts sākumizglītības latviešu valodas skolotājiem, kuri mācību procesā nodrošina latviešu valodas un mācību satura integrētu apguvi. Rokasgrāmata būs noderīga arī latviešu mācībvalodas sākumskolas skolotājiem, kas strādā lingvistiski neviendabīgā vidē.

  • Papildmateriāli sociālajās zinībās, matemātikā, dabaszinībās (elektroniski) skolēnu latviešu valodas prasmes pilnveidei (SAGATAVOŠANĀ)

Metodiskais materiāls sniedz atbalstu skolotājam pārejā uz mācībām latviski, tajā piedāvātas darba lapas skolēniem mācību priekšmeta un latviešu valodas apguvē.

Pieejami www.maciunmacies.valoda.lv no augusta.

Latviešu valodas aģentūras atbalsta meteriālu apkopojums (drukas versija)

 

IZM Konsultatīvās padomes mazākumtautību izglitības jautājumos semināra prezentācijas 26.04.2024.

Semināra ieraksts