Lai atvieglotu darbu pedagogiem pārejā uz mācībām valsts valodā, piedāvājam atbalsta materiālus, kas var palīdzēt mācību procesa plānošanā un valodas apguvē dažāda vecuma bērniem. 

 

Mācību plānošanas e-vide MAPE ir Valsts izglītības satura centra (VISC) informācijas sistēma, kas skolotājiem, izglītības iestāžu vadītājiem un citiem izglītības sistēmas dalībniekiem nodrošina iespēju vienuviet ērti un ātri sameklēt sev nepieciešamos mācību un atbalsta materiālus pilnveidotā mācību satura īstenošanai un izmantot tos mācību procesa plānošanai un īstenošanai, kā arī nodrošina atbalstu mācību priekšmetu tematisko plānu sagatavošanā un pārvaldībā gan skolotājiem individuāli, gan visai izglītības iestādei kopumā.

Ceļa karte skolotājam ir atbalsta materiāls mācību plānošanas procesā un temata apguvei skolēnam. Ceļa kartē iekļauta informācija par tematu, ieteicamais laiks temata apguvei, temata apguves mērķis, sasniedzamie rezultāti un apgūstamās prasmes un ieradumi. Temata izklājumā iekļauta noderīga informācija par temata apguves norisi, mācību materiālu autoru, temata materiāla nosaukums un noderīgi informācijas resursi – viss, lai skolotājs varētu pilnvērtīgi sagatavoties plānotajai mācību stundai. Vairāk informācijas: ŠEIT.

Informatīvs materiāls par pedagogu profesionālās pilnveides kursiem, meistarklasēm, pirmsskolas izglītības iestāžu sadarbības pasākumi u.c.

Latviešu valodas aģentūra ir izveidojusi latviešu valodas pašvērtēšanas un pašmācības digitālais rīku pedagogiem. Rīks ļaus pedagogiem pašiem novērtēt savu latviešu valodas prasmi, izpildīt pašpārbaudes testu un pilnīgot savu latviešu valodas prasmi. Rīkā iekļautie pašvērtējuma un pašmācības uzdevumi aptver tematus, kas saistīti zinātņu jomām: pedagoģija un psiholoģija, dabaszinātnes, māksla, sociālās zinātnes (sociālā un pilsoniskā joma), matemātika, veselība un sports (veselības joma un fiziskās aktivitātes); tehnoloģijas.

LATVIJAS SKOLAS SOMA kultūras norišu piedāvājums