Publicēts 17 marts 2020

Šodien, 2020. gada 17. martā, Ministru kabinets apstiprināja skolēnu šī pavasara brīvdienu laiku 12. klasēm un pārcēla centralizētā svešvalodu eksāmena norisi uz 2020. gada maiju.

2018. gada 11. decembra noteikumos Nr. 777 „Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku” ir veikti grozījumi, paredzot, ka arī 12. klašu skolēniem pavasara brīvlaiks ir no 2020. gada 16. marta līdz 22. martam.

Savukārt, Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 183 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā” veikti grozījumi, paredzot, ka 12. klašu skolēni svešvalodu kārtos:

  • angļu valodā – rakstu daļa – 2020. gada 12. maijā, mutvārdu daļa – 12.,13. un 14. maijā;
  • vācu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2020. gada 13. maijā;
  • krievu valodā – rakstu daļa – 2020. gada 14. maijā, mutvārdu daļa – 14. un 15. maijā;
  • franču valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2020. gada 15. maijā.

Lēmumu par eksāmenu un pavasara brīvlaika pārcelšanu Ministru kabinets jau pieņēma 2020. gada 14. martā ar rīkojumu „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, tomēr tas bija jāapstiprina ar grozījumiem attiecīgos Ministru kabineta noteikumos, un šodien noteikumi pieņemti.