Āzijas – Eiropas sanāksme (Asia – Europe Meeting (ASEM)), Latvija piedalās kopš ES dalībvalsts statusa iegūšanas 2004.gada 1.maijā

ASEM ir Āzijas un Eiropas politiskais forums, kas palīdz attīstīt dažādas sadarbības formas starp tā partneriem. Pirmā ASEM sanāksme notika 1996.gadā Bangkokā, Taizemē. ASEM šobrīd ir iesaistīti 54 partneri (52 valstis un 2 reģionālās organizācijas).

Viens no ASEM sadarbības formātiem ir ASEM Izglītības ministru sanāksme (pirmā notika 2008.gadā Berlīnē, Vācijā). ASEM izglītības ministri 2008.gada sanāksmē vienojās par stratēģisku ASEM valstu partnerību izglītības jomā (ASEM izglītības procesu). Tās mērķis ir stiprināt savstarpējo dialogu un sadarbību starp abiem reģioniem, nodrošinot izglītības procesa kvalitāti un izglītības sistēmu un institūciju konkurētspēju.

Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros 2015.gada 27.-28.aprīlī notika 5. Āzijas un Eiropas valstu izglītības ministru sanāksme (ASEMME5), nosakot kā prioritārās darbības jomas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu un atzīšanu, uzņēmējdarbības vides iesaistīšanu izglītībā, prasmju attīstību nodarbinātības veicināšanai un jauno tehnoloģiju sniegto priekšrocību izmantošanu mācību procesā, tajā skaitā profesionālajā izglītībā.

Latvija aktīvi iesaistās arī ASEM izglītības procesa darba grupu darbībā, piemēram, ASEM Atzīšanas sasaistes deklarācijas ieviešanas darba grupāASEM Kredītpunktu starpreģionālās pārneses un mācību rezultātu darba grupāDigitālo jautājumu darba grupā.