Diego Ambass (Diego Ambasz) ir vecākais izglītības speciālists un Pasaules Bankas izglītības darba grupas vadītājs. Viņš vadījis vairākus izglītības projektus Eiropā, Centrālāzijā un Latīņamerikā, kā arī sniedzis tehnisku palīdzību projektos un pētījumos citos reģionos. Pirms pievienošanās Pasaules Bankai 2003. gadā viņš ieņēma augstus analītiskus un vadības amatus Argentīnas valsts pārvaldē. Viņš bijis sabiedriskās politikas pasniedzējs Santafē Katoļu universitātē Argentīnā, Sanmartinas Nacionālajā universitātē Argentīnā, kā arī Rosario Nacionālajā universitātē Argentīnā. Ambass ir doktora grāda pretendents izglītībā Sanandersa Universitātē.

Džeremijs Amoroso (Jeremie Amoroso) strādā Pasaules Bankā cilvēkresursu attīstības jomā. Viņš sniedz konsultatīvus pakalpojumus valdībām un institūcijām augstākās izglītības un nacionālās attīstības plānošanas jomās. Eksperts piedalījies Pasaules Bankas programmās Eiropā un Centrālāzijā, Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā. Viņam ir plaša pieredze ieinteresēto pušu iesaistē, bijis vadības konsultants. Viņš ieguvis maģistra grādu sabiedriskajā politikā Viljama un Mērijas Koledžā ASV.

Dr. Nina Arnholde (Nina Arnhold) ir vecākā izglītības speciāliste un augstākā izglītības līmeņa globālā vadītāja Pasaules Bankā un vada analītisko darbu augstākās izglītības jomā dažādās Eiropas valstīs. Viņa strādā Pasaules Bankā kopš 2006. gada, bijusi arī cilvēkresursu attīstības sektora koordinatore Centrāleiropai un Baltijas valstīm, augstākās izglītības programmu vadītāja un darba grupu vadītāja aizdevumu darbībās un tehniskās palīdzības programmās Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā. Viņa ieguvusi doktora un maģistra grādu salīdzinošajā un starptautiskajā izglītībā Oksfordas Universitātē, Apvienotajā Karalistē, kā arī maģistra grādu Berlīnes Tehniskajā universitātē Vācijā. Viņa ir vairāku grāmatu un ziņojumu par augstāko izglītību un tās konkurētspēju autore un līdzautore.

Dr. Lucija Brajkoviča (Lucia Brajkovic) ir Pasaules Bankas izglītības speciāliste. Viņa ir arī Dienvidaustrumeiropas augstākās izglītības iniciatīvas izpilddirektore, kā arī darbojas vairāku starptautisku organizāciju valdēs un komitejās. Iepriekš strādājusi par vecāko zinātnisko speciālisti Amerikas Izglītības padomē Vašingtonā. Viņa ieguvusi doktora grādu Augstākās izglītības institūtā, Džordžijas Universitātē, ASV, kur viņa bija Fulbraita stipendiāte, kā arī maģistra grādu filozofijā un socioloģijā Zagrebas Universitātē. Ekspertes pētniecisko interešu centrā ir augstākās izglītības internacionalizācija un globālā iesaiste, politekonomija un augstākās izglītības sistēmas Centrāleiropas un Austrumeiropas postsociālisma valstīs, kā arī augstākās izglītības finansējums. 

Dr. Eliass Pekkola (Elias Pekkola) ir vadības zinību vienības vadītājs Vadības un uzņēmējdarbības fakultātē Tamperes Universitātē, Somijā. Pekkola publicējis rakstus un grāmatas par akadēmisko darbu, akadēmisko profesiju, karjeru un cilvēkresursu politiku. Tāpat arī Pekkola ir Ziemeļvalstu inovatīvas pārvaldības un valsts pārvaldes maģistra programmas akadēmiskais direktors. Viņš darbojies kā eksperts dažādos Somijas un starptautiskos projektos par akadēmisko darbu, karjeru un augstākās izglītības politiku.

Barbara Skvarčinska (Barbara Skwarczyńska) ir programmu asistente Pasaules Bankas Varšavas birojā. Kopš pievienošanās Pasaules Bankai 2015. gadā viņa sniegusi administratīvu un loģistikas atbalstu dažādu starptautisku projektu komandām. Viņai ir maģistra grāds itāļu filoloģijā, inženiera grāds ainavu arhitektūrā, kā arī Sertificētu projektu vadītāju asociācijas sertifikāts (IPMA D).

Dr. Andrē Sursoka (Andrée Sursock) ir vecākā konsultante Eiropas Universitāšu asociācijā, kur no 2001. līdz 2009. gadam strādāja par asociācijas ģenerālsekretāra vietnieci. Viņa darbojusies daudzos starptautiskos augstākās izglītības projektos un savās publikācijās pievēršas kvalitātes nodrošināšanai, doktora līmeņa izglītībai, Boloņas procesam, internacionalizācijai un universitāšu pārvaldībai. Viņa strādā vairāku universitāšu valdēs un kvalitātes nodrošināšanas aģentūrās, šobrīd arī piedalās augsta līmeņa starptautiskā žūrijā, kas pārrauga apjomīgas investīcijas Francijas augstākās izglītības attīstībā. Viņa ieguvusi licence es lettres filozofijā Panteona-Sorbonas Universitātē, kā arī doktora grādu antropoloģijā Kalifornijas Universitātē Bērklijā, ASV. 2012. gadā viņa apbalvota ar Francijas Nacionālā Nopelna ordeni.