Eiropas Komisijas projekts Nr. SRSP2020/13 (20LV20)

2020. gada jūnijā Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas (SRSP) ietvaros uzsāka projektu jauna akadēmiskās karjeras ietvara veidošanai, lai tādējādi padarītu Latvijas augstāko izglītību pievilcīgāku un efektīvāku.

Šī projekta mērķis ir reformēt pašreizējo akadēmiskās karjeras sistēmu, ieviešot Eiropas un starptautiskajai labajai praksei atbilstošu jaunu akadēmiskās karjeras ietvaru. Jaunā ietvara risinājumu papildinās ieviešanas ceļvedis, kā arī projekta īstenošanas tiesisko un finansiālo seku analīze.

IZM šo projektu koordinē kopā ar Pasaules Banku un Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirekciju (DG REFORM), pieaicinot starptautiskos ekspertus, augstākās izglītības institūciju, zinātnisko institūtu un organizāciju pārstāvjus.

Projektu finansē Eiropas Komisija, kopējais finansējuma apjoms ir 300 000 EUR, un projekts ilgs no 18 līdz 24 mēnešiem.

Jaunu akadēmiskās karjeras ietvaru, tostarp arī prognozējamas akadēmiskās karjeras jeb tenūras modeli, Latvijas augstākās izglītības un zinātnes sistēmā sāks ieviest no 2022. gada, izmantojot augstākās izglītības un zinātnes, tostarp Eiropas Savienības fondu, finansējumu

Paredzēts, ka vēlētajam akadēmiskajam personālam, iegūstot noteiktu akadēmisko amatu, piemēram, asociētā profesora vai profesora amatu, un izpildot iepriekš zināmus profesionālās kvalifikācijas kritērijus, tiks nodrošināts tenūramats (beztermiņa darba līgums pretstatā darba līguma slēgšanai tikai uz ievēlēšanas laiku – sešiem gadiem, kā tas ir šobrīd). Tenūrgaitas sistēma sekmīgi darbojas citās Eiropas valstīs, to kā vienu no risinājumiem cilvēkkapitāla attīstībai pētniecībā un inovācijās Latvijā iesaka Eiropas Komisijas Politikas atbalsta vienība (PSF – Policy Support Facility).