Finanšu līdzekļus no Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.09.00 „Sporta federācijas un pasākumi” ir tiesības saņemt atzītai sporta federācijai, kuras darbība ir saistīta ar noteiktu sporta veidu, atzītai sporta federācijai, kuras darbība ir saistīta ar noteiktu darbības jomu, kā arī sporta organizācijai.

Sporta federācija, kuras darbība ir saistīta ar noteiktu sporta veidu iesniedz šādus dokumentus:

starptautiskās sporta federācijas sporta sacensību kalendāro plānu nākošajam gadam.

Sporta federācija, kuras darbība ir saistīta ar noteiktu darbības jomu iesniedz šādus dokumentus:

starptautiskās sporta federācijas sporta sacensību kalendāro plānu nākošajam gadam.

Sporta organizācija iesniedz šādus dokumentus: