1. Dokumenta veids Likumprojekts
2. Dokumenta nosaukums “Grozījumi Augstskolu likumā”
3. Politikas joma un nozare vai teritorija Izglītības un zinātnes politika
4. Dokumenta mērķgrupas Likumprojekta mērķa grupas ir augstskolas un potenciālie ārvalstu studenti no Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstīm un Šveices Konfederācijas un valstīm, ko noteiks Ministru kabinets.
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Piešķirt tiesības augstskolām veikt ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu un ārvalstīs iegūto akadēmisko grādu apliecinošu dokumentu ekspertīzi un izsniegt izziņu par to, kādam Latvijā izsniedzamam izglītības dokumentam vai Latvijā piešķiramam akadēmiskajam grādam atbilst vai ir pielīdzināms ārvalstī izsniegtais izglītības dokuments vai piešķirtais akadēmiskais grāds, veikt ierakstus Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā.
6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Likumprojektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
7. Dokumenti

Likumprojekts

Anotācija

8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Viedokli var sniegt līdz š.g. 4.septembrim, rakstot uz e-pastu Anita.Depkovska@izm.gov.lv
Tālrunis 67047772

9. Pieteikšanās līdzdalībai Viedokli var sniegt līdz š.g. 4.septembrim, rakstot uz e-pastu Anita.Depkovska@izm.gov.lv
10. Atbildīgā amatpersona Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece augstākās izglītības jomā Dace Jansone