1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 31.janvāra noteikumos Nr. 71 “Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

Industrijas un pakalpojumu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projektā noteiktais attieksies uz

1) informācijas institūcijām saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumiem Nr. 566 “Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās” (turpmāk – noteikumi Nr. 566),

2) atzīšanas institūcijām saskaņā ar noteikumiem Nr. 566,

3) personām, kas ārvalstīs ieguvušas profesionālo kvalifikāciju  un pretendē uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu attiecībā uz daļu no Latvijas Republikā reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

      Spēkā ir Ministru kabineta 2017. gada 31.janvāra noteikumi Nr. 71 “Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās” (turpmāk – noteikumi Nr. 71). 2018. gada 18. jūlijā stājās spēkā grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, kurā ir mainītas vairākas tiesību normas attiecībā uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Tādēļ noteikumi Nr. 71 tikai daļēji atbilst reglamentēto profesiju likuma prasībām un tos nepieciešams grozīt.

Noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt noteikumu Nr.71. atbilstību likumam “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2019.gada 21.februārī.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Priekšlikumus lūdzam uz e-pastu Inese.Sture[at]izm.gov.lv

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus lūdzam uz e-pastu Inese.Sture[at]izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte, Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinatore Inese Stūre