1.

Dokumenta veids

MK noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12.decembra noteikumos Nr. 724 “Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Augstākā izglītība un zinātne

4.

Dokumenta mērķgrupas

Zinātnieki, promociju padomes, Latvijas zinātnes padomes eksperti un komisijas

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Šī tiesību akta mērķis noteikt Latvijas zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijus un kritērijus šī eksperta kvalifikācijai Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisijas locekļa amatam.

Risinājums – zinātnieks varēs iegūt tiesības uz Latvijas Zinātnes padomes eksperta amatu un kandidēt  uz Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisijas locekļa vietu.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projekta izstrāde notiek līdz izskatīšanai MK.

Plānots izskatīt š.g. 16. vai 23.aprīļa MK sēdē.

7.

Dokumenti

Projekts (.docx)

Anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Tiek nodrošināta, ievērojot, ka Latvijas Zinātnes padomē tiek pārstāvētas visas ar zinātni saistītās organizācijas un institūcijas.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Informācija nosūtama uz elektronisko adresi Anita.Depkovska@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas
Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta
juriskonsulte Anita Depkovska