.

Dokumenta veids

 Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Profesionālās izglītības likumā

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Profesionālā izglītība

4.

Dokumenta mērķgrupas

Mērķgrupas – profesionālo izglītības iestāžu izglītojamie, viņu vecāki, pedagogi, darba devēji

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Tiek pilnveidota uzsāktā profesionālās izglītības satura reforma

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izstrādāts līdz izsludināšanai VSS, plānots iesniegt MK līdz 30.martam

7.

Dokumenti

Likumprojekts (.doc)

Anotācija (.doc)

Pielikums (.doc)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja piedalīties likumprojekta izstrādē, sniedzot priekšlikumus par to rakstiski līdz 2020.gada 29.janvārim.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Informācija nosūtāma uz e-pasta adresi: Ruta.Gintaute-Marihina@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona: Rūta Gintaute-Marihina.