IZM šobrīd veido jauna akadēmiskās karjeras ietvara izstrādes darba grupu ar pārstāvjiem no Biznesa augstskolas Turība, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības, Latvijas Universitātes, Rektoru padomes, Rīgas Stradiņa universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, SIA Fontes Vadības konsultācijas, Valsts Zinātnisko institūtu asociācijas un Ventspils augstskolas.

Darba grupas uzdevumi:

 • izstrādāt priekšlikumus jaunam akadēmiskās karjeras ietvaram;
 • piedalīties ministrijas konceptuālā ziņojuma projekta par jaunu akadēmiskās karjeras ietvaru sagatavošanā, līdzdarbojoties konceptuāla Latvijas situācijai atbilstošākā risinājuma formulēšanā;
 • izstrādāt priekšlikumus grozījumiem ar akadēmiskā karjeras ietvaru saistītajos normatīvajos aktos.

Darba grupa izvērtēs Pasaules Bankas ekspertu izstrādātās jaunā akadēmiskās karjeras ietvara iestrādes, problēmu risinājuma alternatīvas un priekšlikumos ietvers:

 • nosacījumus pedagoģiskā un pētnieciskā darba vienotībai un līdzsvarošanai;
 • pilnveidotu akadēmisko amatu sistēmu;
 • jaunas prasības akadēmiskā personāla zinātniskajai un pedagoģiskajai kvalifikācijai, kā arī tās celšanai;
 • jaunus akadēmiskā personāla atlases, nodarbinātības un amatā paaugstināšanas nosacījumus (tostarp prognozējamās karjeras sistēmu jeb tenūru);
 • prasības akadēmiskā personāla internacionalizācijai, kā arī iekšējai un ārējai mobilitātei ar mērķi pētīt vai docēt;
 • risinājumu akadēmiskās karjeras noslēgšanai;
 • nosacījumus jaunai akadēmiskā personāla atalgojuma sistēmai;
 • ieviešanas indikatīvo plānu.