COVID-19
"BIOR"pamācība, kā veikt siekalu testu bērniem

Plānots, ka 15. novembrī pēc pagarinātajām rudens brīvdienām skolā atgriezīsies arī 4.-12.klašu skolēni, kuri šobrīd mācās attālināti. Lai atgriešanās skolā būtu droša, jau pirms klātienes mācību atsākšanās – no 8. novembra – sāksies skolēnu rutīnas testēšana.

Sadarbībā ar Veselības ministriju esam apkopojuši būtiskāko informāciju un atbildes uz jautājumiem, kuri svarīgi gan skolām, gan skolēniem, gan vecākiem.

Kā notiks testēšana, gatavojoties klātienes mācībām no 15. novembra?

Nākamajā nedēļā - no 8. līdz 12.novembrim, skolās notiek rutīnas skrīnings visām klasēm atbilstoši esošajam grafikam ar pūla (kociņu) metodi. Arī 1.-3. Klašu skolēnus testēs ar pūla metodi.

Kā rīkoties, ja bērns nevar nākamajās nedēļās ierasties uz testēšanu skolā?

Atsevišķos izņēmuma gadījumos, ja bērnam tiešām nav iespēju nodot testu savas izglītības iestādes noteiktajā laikā, joprojām paliek spēkā iespēja testu nodot arī individuāli laboratorijā, iepriekš piesakoties. Dalība izglītības procesā iespējama tikai ar negatīvu testa rezultātu.

Vai testi jāveic arī pārslimojušajiem un vakcinētajiem izglītojamiem un izglītības iestāžu nodarbinātajiem?

Skolēniem pamata un vidējās izglītības pakāpē, pedagogiem un izglītības iestāžu nodarbinātajiem, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, netiek organizēts rutīnas skrīninga tests.

Kā līdz 15.11. testēs tos pedagogus un izglītības iestāžu nodarbinātos, kuri vēl nebūs pabeiguši vakcināciju?

Pedagogi un izglītības iestāžu darbinieki, kuri vēl nebūs pabeiguši vakcināciju, tāpat kā līdz šim nodos individuālos siekalu testus skolās - atbilstoši laboratoriju grafikiem. Pēc 15. novembra izglītības iestāžu darbiniekiem testēšana vairs nav paredzēta.

Kas jāievēro skolām, skolēniem, pedagogiem, organizējot testēšanu?

Testēšana jāveic epidemioloģiski drošos apstākļos. Skolēni jāaicina testu nodot individuāli pie skolas vai pa vienam ienākot klasē, paredzot, ka skolēni nepulcējas klasēs, koplietošanas telpās un gaiteņos. Jāizvairās  no jaunu kontaktpersonu veidošanās.

SVARĪGI! Atsevišķās izglītības iestādēs sadarbībā ar laboratorijām tiks veikti pilotprojekti saistībā ar testēšanas metodēm un vakcinēto/pārslimojušo testēšanu. Tādā gadījumā testēšanas process var notikt pēc cita protokola, stingrā laboratorijas ārstniecības personu uzraudzībā. Informāciju par jaunām testēšanas metodēm izglītības iestādēm sniegs laboratorijas.

Testēšana klātienes mācību laikā - no 15. līdz 17. novembrim

  • Nedēļā no 15. līdz 17.novembrim skolās notiks skrīnings visām klasēm atbilstoši esošajam grafikam ar pūla (kociņu) metodi.
  • 18. un 19. novembrī testēšana nenotiks.
  • Izglītības iestādēs, kurām testēšana pēc grafika paredzēta 18. un 19. novembrī, laboratorijas skrīnings nenotiks. Paredzēts, ka šo skolu skolēni, skolotāji un darbinieki varēs izmantot piegādātos antigēna paštestus. Paštestus paredzēts izlietot divos datumos - 17.novembrī un 21. novembrī.
  • Paštesti izglītības iestādēm tiks piegādāti no 9. līdz 17. novembrim. Paredzēts ka katram skolēnam un izglītības iestādes darbiniekiem piegādās 2 paštestu komplektus.
  • Ja individuālais antigēna paštests būs pozitīvs, tad par to jāpaziņo skolai un jānodod individuālais siekalu tests laboratorijā. Skolas saņems informāciju par detalizētu rīcību pozitīva testa gadījumā. 

Aicinām iepazīties ar pamācību paštestu veikšanai: https://www.youtube.com/watch?v=NJ38k16Qbvs

Tāpat atgādinām, ka Slimību profilakses un kontroles centrs ir izstrādājis detalizētus ieteikumus izglītības iestādēm izglītojamo testēšanai un rīcībai, ja tiek konstatēts Covid19 gadījums, ieteikumi pieejami SPKC tīmekļvietnē: https://www.spkc.gov.lv/lv/media/15735/download

Aicinām katru no jums atbildīgi izturēties pret valstī noteiktajiem drošības pasākumiem, līdz minimumam samazināt fiziskos kontaktus, lai mums visiem kopīgi izdodas pārvarēt krīzi! Tie, kas var, aicināti vakcinēties pret Covid-19, jo tas ir vienīgais veids, kādā pārvarēt Covid-19 pandēmiju un atgriezties dzīvē bez ierobežojumiem un bailēm.