Skolēniem Studentiem Vecākiem
skolens

No šodienas, 2021. gada 30. jūnija, 12.klašu absolventi un citi izglītojamie, kuri kārtoja centralizētos eksāmenus, var uzzināt šo eksāmenu vērtējumus, izmantojot latvija.lv e-pakalpojumu “Mani dati izglītības reģistros”.

Šajā e-pakalpojumā tiek attēloti centralizēto eksāmenu vērtējumi, kurus Valsts izglītības satura centrs ir ievadījis Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS). Izdrukātos sertifikātus, tāpat kā līdz šim, absolventi varēs saņemt izglītības iestādēs. Saite uz e-pakalpojumu. Nepilngadīgu eksāmenu kārtotāju vietā rezultātus sistēmā var aplūkot viņa vecāki (likumiskie pārstāvji).

Augstākās izglītības iestādēs šobrīd ir sākusies uzņemšana, un datu pieejamība kopējā sistēmā būtiski atvieglo nepieciešamo formalitāšu kārtošanu. Tā, eksāmenu rezultāti un vidusskolas diploma atzīmes no VIIS tiek nodotas Vienotajai uzņemšanas sistēmai un Rīgas Stradiņa universitātes uzņemšanas sistēmai, ja reflektants piesakās studijām kādā no Latvijas augstskolām. Jāatgādina, ka vidusskolas diploma atzīmes sistēmā pieejamas pēc tam, kad izglītības iestādes triju darba dienu laikā pēc diploma izsniegšanas šos datus ievadījušas VIIS.

Vairāk par vienotās uzņemšanas sistēmas e-pakalpojumu latvija.lv vidē.

Plašāka informācija par pārējām e-pakalpojuma “Mani dati izglītības reģistros” iespējām pieejama IZM tīmekļvietnē.