Projektu aktualitātes EPALE Erasmus+
pieauguo karjeras virzba

Gada nogalē Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma EPALE atsāk izglītojošu lekciju ciklu - 18. decembrī no plkst. 11.00 līdz 12.30 notiks tiešsaistes video seminārs jeb vebinārs “Pieaugušo karjeras virzība”, ko vadīs karjeras konsultante Jolanta Priede.

Karjeras veidošana nereti mēdz būt liels izaicinājums ne tikai skolu absolventiem, bet arī cilvēkiem ar pieredzi. Darba vietas un profesijas mainās, cilvēkam ir jāmācās un jāpārkvalificējas - tie ir tikai daži no uzdevumiem, kuri liek pārvērtēt zināšanas, prasmes un talantus arī pusmūžā. Vebinārā “Pieaugušo karjeras virzība” būs iespēja gūt ieskatu gan par pieprasītākajām prasmēm un spējām nākotnes darba tirgū, gan metodēm, kas palīdz veikt rakstura pašizpēti un analizēt savu profesionālās personības tipu.

Tas, cik veiksmīgi izdodas attīstīt savu karjeru vai to restartēt pusmūžā, atkarīgs arī no aspektiem, uz kuriem mēdzam koncentrēties mazāk, piemēram – veselības stāvoklis, iepriekšējā darba vietā gūta neveiksmīga pieredze. Arī šie jautājumi tiks aplūkoti vebinārā “Pieaugušo karjeras virzība”.

Vebināra straumējums ikvienam būs pieejams EPALE – Latvija Facebook kontā un vietnē YouTube.

ES pieaugušo izglītības elektroniskā platforma EPALE Latvijā tiek attīstīta Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” ietvaros.