Projektu aktualitātes

111Saules Laiva IZMSvinīgā sarīkojumā Latvijas Universitātes Mazajā aulā pasniegta Izglītības un zinātnes ministrijas Pieaugušo neformālās izglītības balva “Saules laiva”, ko šogad saņēma Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs. Balva ir ceļojoša, un to ik gadu saņem Latvijas labākais neformālās pieaugušo izglītības īstenotājs – mācību iestāde vai organizācija, kas veicinājusi pieaugušo neformālās izglītības attīstību Latvijā.

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs bija viens no sešiem 2018.gada pretendentiem, balvas saņemšanai centru izvirzījusi Dobeles novada pašvaldība. Pieteikumā bija izcelta centra ilggadējās vadītājas Brigitas Tivčas spēja nodrošināt nemainīgi kvalitatīvu mācību procesu, piedāvājot visplašākā satura neformālās mācību programmas, kursus un seminārus. Pēdējo trīs gadu laikā Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā mācījušies vairāk nekā 3660 cilvēku, pie tam 96% no mācības uzsākušajiem tās arī pabeiguši. Centrs sniedz neformālās izglītošanās iespējas Zemgales reģiona iedzīvotājiem, taču īpaši izceļama ir mācību centra ciešā sadarbība ar vietējo pašvaldību, nodrošinot cilvēkresursu attīstību un uzņēmējdarbības atbalstu saskaņā ar Dobeles novada attīstības prioritātēm.

Šogad uz balvu pretendēja arī Daugavpils Būvniecības tehnikums, Izglītības iniciatīvu centrs (Jēkabpils), Mālpils novada dome, Ogres tehnikums un profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums”. Uzvarētāju un balvas saņēmēju noteica Izglītības un zinātnes ministrijas īpaši izveidota pieteikumu izvērtēšanas komisija.
Par darbu 2017.gadā balvu saņēma profesionālās izglītības kompetences centrs “Ogres tehnikums”, bet par darbu 2016.gadā - Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”.

Pieaugušo neformālās izglītības ceļojošā balva ir latviešu tēlnieka Aivara Gulbja veidota bronzas skulptūra “Saules laiva”, kurā atveidots poētisks folklorā sastopamais saules laivas tēls, simbolizējot atjaunotni un attīstību.

Pieaugušo neformālās izglītības balvas pasniegšana notiek Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” ietvaros.