Projektu aktualitātes
drosmeMainities5

Piektdien, 2019. gada 20. decembrī, Rīgas pilī notiks noslēdzošā, pēc kārtas piektā diskusija, kura veltīta augstākās izglītības pārvaldības modeļa maiņai “Augstākās izglītības pārvaldības un attīstības izaicinājumi”. Pasākumā piedalīsies Valsts prezidents Egils Levits, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, augstskolu vadības pārstāvji, valsts zinātnisko institūtu vadības pārstāvji un sociālie partneri.

Diskusijas mērķis ir apzināt izaicinājumus un priekšnoteikumus augstskolu pārvaldībai un attīstībai, kas tiks izmantoti, veidojot pārredzamu, atbildīgu, uz augstākās izglītības un pētniecības izcilību vērstu un starptautiskai praksei atbilstošu augstākās izglītības institūciju pārvaldības struktūru.

20.decembra diskusijas tēmu lokā būs augstākās izglītības institūciju tipoloģija, pārvaldības modeļi, augstākās izglītības institūciju padomju izveide un to darbības principi, kā arī augstākās izglītības institūciju integrācijas modeļi.

Šī ir noslēdzošā, piektā diskusija ciklā “Augstākās izglītības pārvaldība Latvijā: drosme mainīties” un to rīko Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju.

Diskusijās izteiktie priekšlikumi tiek izmantoti par pamatu, izstrādājot konceptuālo ziņojumu valdībai par augstākās izglītības pārvaldības modeļa maiņu un izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam. Ar ziņojuma projektu plānots iepazīstināt plašāku sabiedrību, turpināt darbu pie tā uzlabošanas un valdībā iesniegt nākamā gada sākumā, kad tas tiks pilnībā izdiskutēts ar visām iesaistītām pusēm – nozaru ministrijām, augstākās izglītības iestādēm, Rektoru padomi, studējošiem u.c.

20.decembra diskusiju būs iespējams vērot tiešraidē ministrijas tīmekļvietnē – laikā no plkst. 10.00 -10.15 un no plkst. 11.05 - 12.00.

Tiešraides ieraksts:

Diskusija: “Augstākās izglītības pārvaldības un attīstības izaicinājumi”