Dok

2021. gada 3. decembrī notiek tiešsaistes paneļdiskusija “Doktorantūra: status quo un virzība uz pētniecības izcilību”. Pasākumā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) prezentē sadarbībā ar Centrālo statistikas pārvaldi veiktā apsekojuma "Zinātņu doktoru tālākā karjera” jaunākos datus, informē par jaunā doktorantūras modeļa ieviešanas gaitu un kopā ar nozares pārstāvjiem diskutē par turpmāko doktorantūras attīstību Latvijā.

Paneļdiskusijā piedalās IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta pārstāvji – direktora vietnieks zinātnes jomā Jānis Paiders un direktora vietniece augstākās izglītības jomā Dace Jansone; Dr.pharm. Maija Dambrova, Rīgas Stradiņa universitātes profesore, Latvijas Organiskās sintēzes institūta Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītāja; Dr.sc.ing. Lauris Bisenieks, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Doktorantu studiju nodaļas vadītājs; Ph.D. Brigita Daļecka, RTU pētniece, un Dr.sc.soc. Miķelis Grīviņš, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētājs; Dr. chem. Kristaps Jaudzems, Latvijas Universitātes Senāta priekšsēdētājs.

Paneļdiskusijā Izglītības un zinātnes ministrija vēlas novērtēt, kur mēs esam (status quo) un kurp ejam ar doktorantūras attīstību Latvijā – gan valsts, gan arī institūciju līmenī. Kas ir tas, ko mēs sagaidām no doktorantūras – kā indivīdi, institūcijas, sabiedrība un valsts?

Pēdējā desmitgadē pasaulē, jo īpaši Eiropā, nostiprinājies uzskats, ka doktorantūra, apvienojot augstāko izglītību un zinātni, nodrošina vislabāko kvalifikāciju zināšanu un inovāciju radīšanai, īstenošanai un izplatībai. Ņemot vērā starptautiskās tendences un Latvijas augstākās izglītības un zinātnes sistēmas vajadzības, pirms dažiem gadiem arī Latvijas valdība noteica jauna doktorantūras modeļa izstrādi kā vienu no valsts prioritātēm augstākās izglītības jomā.

Kopš 2020. gada esam uzsākuši jaunā modeļa ieviešanu, lai doktorantūras studijas Latvijā kļūtu konkurētspējīgākas, doktori būtu izcili speciālisti savā zinātnes nozarē, ieguvuši gan akadēmisko, gan plaši pielietojamo prasmju kopumu, ar iespējām strādāt par pētniekiem un profesionāļiem gan augstskolās un zinātniskajos institūtos, gan arī tautsaimniecības nozaru uzņēmumos.

Papildu informācija:

Par jauno doktorantūras modeli;

Apsekojuma “Zinātņu doktoru tālākā karjera”  2019. gada rezultāti.

Apsekojums "Zinātņu doktoru tālākā karjera” veikts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros.

ESF Sociālais fonds