Pētniekiem Projektu aktualitātes
tims

Izglītības pētnieki un doktoranti 9. aprīlī no pulksten 10.00 līdz 14.00 aicināti piedalīties tiešsaistes seminārā par Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču starptautiskā pētījuma IEA TIMSS 2019 datu bāzes analīzes iespējām.

IEA TIMSS 2019 datu bāzē apkopotie dati sniedz informāciju par plašu tematu loku, piemēram, tehnoloģiju izmantošanu mācību stundu laikā, skolēnu sociālekonomiskajiem radītajiem, pedagogu iesaisti profesionālajā pilnveidē, vecāku sniegto atbalstu mācību procesā.

Tiešsaistes semināra gaitā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētnieki iepazīstinās ar IEA TIMSS 2019 datu bāzes pārskatu un datnēm, kā arī datu analīzes rīka IEA IDB Analyzer izmantošanas iespējām.

Ar pasākuma dienas kārtību iespējams iepazīties šeit.

Reģistrācija pasākumam pieejama līdz 7. aprīlim šeit.

Plašāka informācija par semināra norisi, tai skaitā darba materiāli, tiks nosūtīti pēc reģistrācijas noslēguma. Dalībniekiem jābūt pieejamai SPSS datu analīzes programmai.

IEA TIMSS ir Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas organizēts Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījums, kurā piedalās 4. klases skolēni, pedagogi un viņu vecāki visā pasaulē. Pētījums notiek cikliski reizi četros gados. Latviju IEA TIMSS 2019 pētījumā pārstāvēja 154 izglītības iestādes, 308 pedagogi, 4481 skolēns un 4368 vecāki.

Tiešsaistes semināru organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūtu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros.

ESF Sociālais fonds
Papildu informācijai

Aivis Majors, projekta komunikācijas koordinators,
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departaments, 67047925, aivis.majors@izm.gov.lv