Projektu aktualitātes

Nedēļa no 13. līdz 17. jūnijam Eiropas Savienības pieaugušo izglītības platformā EPALE ir izsludināta projektu un partnerības nedēļu. Šajā laikā platformā tiks publicēti stāsti par dažādās Eiropas vietās īstenotiem projektiem pieaugušo izglītības jomā. Aicinām arī Latvijas organizācijas un domubiedru grupas, kas darbojas ar pieaugušo izglītību saistītā ES projektā vai partnerībā, iesniegt savu stāstu publicēšanai! Eiropas pieaugušo izglītības platformā EPALE publicētos stāstus izlasīs 11 000 platformas lietotāju visā Eiropā.

Projektu publikāciju nedēļai iespējams iesniegt materiālus par pieaugušo izglītības projektu un partnerību īstenošanu – konkrētu piemēru stāstus (case studies) un praktiskus padomus projektu rezultātu sasniegšanai, piemēram, par pieteikšanos finansējumam, labuma guvēju atrašanu, partneru piesaistīšanu utt. Aprakstīto projektu finansējums var būt gan no Erasmus+ programmas, gan citiem avotiem.
Rakstus blogam, ziņas, paziņojumus par pasākumiem, video materiālus vai konkrētu situāciju analīzi angļu valodā var iesniegt publikācijai, sūtot EPALE centrālajam birojam: helpdesk@epale-support.eu.

Jebkuri materiāli latviešu valodā elektroniski jāiesniedz EPALE nacionālā atbalsta dienesta komunikāciju koordinatorei: daina.jankalne@izm.gov.lv.
Reģistrējoties iespējams augšupielādēt sagatavotos materiālus EPALE blogā, ziņu, pasākumu vai resursu sadaļā pašam.
EPALE informācija ir lasāma 24 ES valstu valodās, tostarp arī latviski.