seminārs

Nākamnedēļ, 2021. gada  22. oktobrī, no plkst. 11.00 līdz 12.00 Zoom platformā norisināsies vebinārs, kas veltīts projekta  "Atbalsts darba devējiem prasmju attīstīšanas veicināšanā Latvijā" atklāšanai. Pasākumā aicināts piedalīties ikviens interesents, iepriekš reģistrējot savu dalību šeit.

Vebinārā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), EK Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta (DG REFORM) un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvji prezentēs informāciju par projektu, savukārt dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus. Visa vebināra laikā būs pieejama sinhronā tulkošana angļu un latviešu valodā. Dalībai vebinārā nepieciešama aktuālā Zoom versija

Projekta “Atbalsts darba devējiem prasmju attīstīšanas veicināšanā Latvijā”  mērķis ir palīdzēt IZM izstrādāt jaunu normatīvo regulējumu, kas atbalstīs un stimulēs darba devējus paaugstināt savu darbinieku prasmes vai veicināt pārkvalifikāciju. Projekts ietvers plašas Latvijas ieinteresēto pušu konsultācijas, padziļinātu datu un politikas analīzi, mācīšanos no citu valstu, kas arī saskaras ar līdzīgiem izaicinājumiem, labās prakses, kā arī iespējamo barjeru identificēšanu un risinājumu meklēšanu. Projektu plānots īstenot līdz 2023. gadam.

Plašāka informācija par projektu IZM projekta tīmekļa vietnē un OECD projekta tīmekļa vietnē.  

Publiskā vebināra darba kārtība:

Laiks (Rīga) 

Darba kārtības jautājums 

Ziņotājs 

10.45-11.00 

Dalībnieki pievienojas vebināram tiešsaistē 

Visi dalībnieki 

11.00-11.05 

Vebināra moderatora ievads un tehniskas instrukcijas 

OECD 

11.05-11.10 

Latvijas prioritātes pieaugušo prasmju attīstībā 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 

11.10-11.20 

Eiropas Komisijas Tehniskā atbalsta instruments  

Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts  

11.20-11.40 

Projekta “Atbalsts darba devējiem prasmju attīstīšanas veicināšanā Latvijā” prezentācija 

OECD  

11.40-11.55 

Jautājumi un atbildes   

Visi dalībnieki, moderē OECD  

11.55-12.00 

Noslēguma secinājumi 

OECD