Projektu aktualitātes
logo

2020. gada 4. ceturksnī projektā “VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma” (turpmāk – Projekts) turpinās darbs pie VIIS funkcionalitāšu izstrādes, paralēli tai veicot sistēmas dokumentācijas kvalitātes kontroli un programmatūras nodevumu akcepttestēšanu.

Lai nodrošinātu datu pieejamību Latvijas Atvērto datu portālā, sadarbībā ar sistēmas izstrādātājiem tika apzināta un saskaņota datu kopu struktūra, kā arī izstrādāts risinājums, kas nodrošina automatizētu atskaišu konfigurēšanu nodošanai un publicēšanai .

Tā kā izglītības kvalitātes raksturojošo rādītāju atspoguļošanai kartē ir nepieciešams datu analīzes rīks, kas atbalsta ĢIS komponenšu lietojumu, veikta VIIS datu analītikas platformas migrācija uz jaunāku versiju.

Projekta ietvaros turpinās VIIS anketu pārvaldības moduļa izstrāde. tas nodrošinās iespēju efektīvā veidā apzināt un apkopot primāro informāciju no dažāda veida respondentiem, kas ir nepieciešams pilnvērtīgas izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas darbības nodrošināšanai. Tāpat anketu modulis daudz efektīvāk, vienkāršāk un ātrāk ļaus īstenot gan izglītības sfērā strādājošo, gan izglītojamo un izglītojamo vecāku aptaujas (pēc vienotām formām un piemērojot labāko praksi) un aptauju rezultāti būs ērti apkopojami un analizējami, ne tikai izglītības iestāšu un pašvaldību līmenī, bet arī valstiskā līmenī. Risinājums nodrošinās arī iespēju veiktās aptaujas salīdzināt laika nogrieznī, tādā veidā apzinot dažāda veida tendences, piemēram, apmierinātības pieaugumu ar saņemtajiem izglītības pakalpojumiem.

Turpinās arī Apziņošanas servisa izstrāde, lai caur VIIS   varētu nosūtīt dažāda veida atgādinājumus un paziņojumus, izmantojot vairākus saziņas kanālus, tai skaitā oficiālo e-adresi, e-pastu un īsziņu servisus.

Ar sinerģijas projekta “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” pārstāvjiem tiek veidota cieša sadarbība, lai izstrādātu un ieviestu Skolu tīkla efektivitātes monitoringa rīku, kas būs pieejams sabiedrībai VIIS publiskajā portālā. Lai izstrādātu un ieviestu risinājumu, šobrīd norisinās izglītības kvalitātes rādītāju un mainīgo sistēmanalīze un izstrāde.

Paralēli VIIS papildinājumu izstrādei, 2020. gada novembrī, notika pirmās lietotāju apmācības ar SAP BusinessObjects WebIntelligence risinājumu, dinamisku pārskatu veidošanai.

Pēc sistēmas izstrādes beigām Projekta ietvaros tiks veikta pilna sistēmas akcepttestēšana, kā arī sistēmas drošības un veiktspējas audits, ar mērķi pārliecināties par izstrādāto funkcionalitāšu atbilstību prasībām.