Projektu aktualitātes
logo

2021. gada 1. ceturksnī Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotajā projekta "VIIS attīstība - izglītības monitoringa sistēma" Nr. 2.2.1.1./17/i/019 (turpmāk - Projekts) ietvaros ir uzsākta izstrādāto funkcionalitāšu akcepttestēšana, kā arī, lai gūtu pārliecību, ka Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk - VIIS)  jaunizstrādātās funkcionalitātes atbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajām drošības un veiktspējas prasībām, un novērstu iespējamos drošības incidentus un risku par sistēmas drošības pārkāpumiem, sadarbībā ar SIA "Analytica" plānots nodrošināt sistēmas drošības un veiktspējas neatkarīgu auditu. 

Izstrādātās funkcionalitātes gala akcepttestēšana tiek organizēta pa posmiem, jo paralēli sistēmas nodevumu pārbaudei tiek veiktas pēdējās piegādes izstrādātajiem funkcionalitātes apgabaliem.  

Projekta ietvaros ir izstrādāta sekmju un kavējumu funkcionalitātes manuāla ievade, kā arī sadarbībā ar skolvadības sistēmām notiek izstrāde automatizētai datu saņemšanai VIIS. Paralēli tam ir noslēgusies izstrāde pie VIIS anketu pārvaldības moduļa izveides, apziņošanas un atgādinājumu risinājuma, kā arī lielapjoma datu pārbaudes funkcionalitātes izstrādes. 

Turpinās darbs pie VIIS publiskā portāla uzlabojumu izstrādes, VIIS universālā datu apmaiņas risinājuma pilnveides, kā arī datu noliktava tiek papildināta ar papildus datiem, kas nepieciešami Augstākās izglītības absolventu monitoringa rīka izstrādei.  

Atbilstoši sinerģijas projekta "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēma izveide un īstenošana" ietvaros izstrādātajiem nodevumiem, ir nodrošināta Skolu tīkla efektivitātes monitoringa rīka tehnoloģiskā izstrāde un integrācija datu analīzes rīkā, kā arī uzsākts darbs pie Augstākās izglītības absolventu monitoringa rīka ieviešanas. Plānots, ka jau projektam noslēdzoties izstrādātie monitoringa rīki tiks attēloti VIIS publiskajā portālā, veicinot datu atvērtību un pieejamību sabiedrībai. 

Vienlaikus, projekta ietvaros 2021.gada janvārī un februārī tika organizētas datu analīzes rīka, VIIS publiskā portāla, anketu moduļa un apziņošanas funkcionalitātes lietotāju apmācības, lai nodrošinātu lietotāju kompetenci darbā ar jaunieviestajiem sistēmas funkcionālajiem moduļiem.  

2021. gada 10. februārī tika organizēta projekta uzraudzības padomes sēde, kuras laikā uzraudzības padomes pārstāvji tika informēti par projekta īstenošanas progresu un notikušajām izmaiņām, projekta mērķu izpildi un plānotajiem darbiem nākamajā periodā.