Projektu aktualitātes

No kreisās: Martin Sandhop (DESY), Inga Jēkabsone (IZM), Anatolijs Mišņovs (OSI), Frank Lehner (DESY), Thomas Schneider (EMBL), Christian Low (CSSB), Elīna Pajuste (LU ĶFI), Dmitrijs Stepanovs (IZM), Edgar Weckert (DESY).

2017.gada 9. un 10. maijā Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece ES jautājumos Inga Jēkabsone un vecākais eksperts zinātnes politikas plānošanas jomā Dmitrijs Stepanovs tikās ar Hamburgas pētniecisko institūciju pārstāvjiem1, lai pārrunātu sadarbības iespējas pētniecības infrastruktūras koplietošanas jautājumos.

Vizītē piedalījās arī Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks Anatolijs Mišņovs un LU Ķīmiskās fizikas institūta vadošā pētniece Elīna Pajuste, kuri prezentēja vācu zinātniekiem savas pētnieciskās intereses un apsprieda idejas turpmākajiem kopīgajiem projektiem.

Vizītes laikā Latvijas delegācija iepazinās ar tādu pasaules līmeņa pētniecisko institūciju pieredzi kā DESY (Vācijas Elektronu-sinhratrona pētniecības centrs), EMBL (Eiropas Molekulārās bioloģijas laboratorija), CSSB (Strukturālo sistēmu bioloģijas centrs), European XFEL (Eiropas rentgenstarojuma brīvo elektronu lāzers).

Vizītes laikā tika nodibināti kontakti ar Hamburgas pētniecisko institūciju pārstāvjiem turpmākajai sadarbībai pētniecības politikas plānošanā, kā arī sadarbībai pētnieku līmenī. Tāpat apspriestas iespējas organizēt Rīgā semināru par iespējām Latvijas zinātniekiem lietot Hamburgā esošo pētniecības infrastruktūru, tādējādi stiprinot fotonu zinātnes kopienu un tās iekļaušanos Eiropas pētniecības telpā.

Vizīte Hamburgā notika INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Baltijas zinātnes tīkls” ietvaros. Ministrija projekta ietvaros ir atbildīga par ceļveža izstrādi pētniecības infrastruktūras koplietošanai Baltijas jūras reģionā.

Projekta “Baltijas zinātnes tīkls” mērķis ir līdzsvarot pētnieciskās izcilības līmeni Baltijas jūras reģionā, tādējādi nostiprinot Baltijas jūras reģiona statusu kā inovatīvāko reģionu Eiropā. Projektā piedalās par pētniecību atbildīgās ministrijas un zinātniskās institūcijas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Vācijas, Somijas, Zviedrijas un Dānijas. Kopējais budžets ir 2,994,500.00 EUR (78.4% jeb 2,348,325.00 EUR - ERAF finansējums, 21,6% jeb 646.175.00 EUR – nacionālais līdzfinansējums).

Izglītības un zinātnes ministrijas kopējais budžets ir 230,000.00 EUR, no kuriem 85% jeb 195,500.00 EUR - ERAF finansējums, 15% jeb 34,500.00 EUR - nacionālais līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2016. gada 1. marta līdz 2019. gada 29. februārim.

logos

1Foto no kreisās puses: Martin Sandhop (DESY), Inga Jēkabsone (IZM), Anatolijs Mišņovs (OSI), Frank Lehner (DESY), Thomas Schneider (EMBL), Christian Low (CSSB), Elīna Pajuste (LU ĶFI), Dmitrijs Stepanovs (IZM), Edgar Weckert (DESY)