COVID-19
gaisa kvalitate

Līdz 2021. gada 23. augustam uzņēmēji aicināti iesniegt  piedāvājumus gaisa kvalitātes mērītāju iegādei Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā publiskā iepirkuma konkursā.  Atklātā konkursa noteikumi paredz, ka ierīces jāpiegādā līdz šā gada beigām. Gaisa kvalitātes mērierīces saņems visas valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās un speciālās izglītības iestādes, kā arī profesionālās izglītības iestādes. Šim mērķim atvēlēti vairāk nekā 3,7 milj. eiro.

Šī ir vēl viena Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīva skolēnu un pedagogu labsajūtas uzlabošanai klasēs, nodrošinot atbilstošu gaisa kvalitāti un samazinot  iespējamos Covid-19 un citu vīrusa infekciju izplatīšanās riskus.

Gaisa kvalitātes uzlabošana skolās norit arī augstas gatavības investīciju projektu ietvaros, realizējot 23  skolu ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu modernizācijas projektus 6,7 milj.eiro vērtībā, tajā skaitā valsts budžeta finansējums - 5,3 milj.eiro. Pašvaldībām finanšu līdzekļi ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu modernizācijai skolās pieejami arī valsts budžeta aizņēmumu programmas ietvaros.

Gaisa kvalitātes uzlabošanas projektus izglītības iestādēs īsteno, pamatojoties uz Veselības inspekcijas veikto monitoringu rezultātiem un Pasaules veselības organizācijas rekomendācijām par mācību telpās optimālajiem gaisa kvalitātes rādītājiem.

2021. gada 14. jūlijā valdībā tika izskatīts un atbalstīts IZM izstrādātais informatīvais ziņojums "Par CO2 gaisa kvalitātes mērītāju iegādi izglītības iestādēm" un grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansēšanas kārtība"