COVID-19 Jaunumi

105 Latvijas pašvaldības ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un sadarbības partneru atbalstu saņēmušas kopumā 5266 viedierīces - viedtālruņus un planšetes, kas veiksmīgi nonākušas ģimenēs, nodrošinot iespēju daudziem bērniem pilnvērtīgi piedalīties attālinātajās mācībās. Atbalstu skolēniem sniedz arī pašvaldības, savukārt dažādas privātas iniciatīvas rosina cilvēkus ziedot sev nevajadzīgos datorus, kurus bērni var veiksmīgi izmantot mācību procesā.

IZM aptaujāja skolas

12.martā Covid-19 izplatības dēļ valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija un pieņemts lēmums mācību procesu nodrošināt attālināti. Izglītības un zinātnes ministrija, izvērtējot attālināto mācību iespējamos riskus, kā vienu no tiem identificēja ģimeņu nepietiekamo nodrošinājumu ar datortehniku. Līdz 17. martam ministrija veica pamata un vidējās vispārējās izglītības iestāžu aptauju, lūdzot skolas sniegt informāciju par bērnu skaitu, kuriem mājās nav nekādu viedierīču. No 702 izglītības iestādēm atsaucās un aptaujā piedalījās 625 izglītības iestādes. Aptaujas dati apliecināja, ka Latvijā aptuveni 3% jeb vairāk nekā 5000 skolēnu mājās nav ne datora, ne viedtālruņa ar interneta pieslēgumu, kas nozīmē, ka šie skolēni nevar pilnvērtīgi piedalīties attālināto mācību procesā.

Problēmu operatīvi risināja

Lai problēmu ar trūkstošo datortehniku risinātu, IZM uzrunāja telekomunikācijas un sakaru nozares uzņēmumus, un lūdza valdību piešķirt papildu finansējumu nepieciešamo ierīču iegādei. Atbilstoši valdības lēmumam skolēni ir saņēmuši 2266 mobilo pakalpojumu operatora “Latvijas Mobilais telefons” un 3000 uzņēmuma “BITE Latvija” piegādātās viedierīces – planšetes un viedtālruņus. Daļa viedierīču - 1000 planšetes – bija uzņēmuma “BITE Latvija" dāvinājums. Abi operatori nodrošinājuši šīm iekārtām arī bezmaksas zvanu un interneta pieslēgumu. Pēc iekārtu iegādes un dāvinājuma pieņemšanas tās nodotas bezatlīdzības lietošanā 105 pašvaldībām saskaņā ar veiktās aptaujas rezultātiem.

Vecāki un skolas turpina informēt par nepietiekamo viedierīču skaitu

Visas tās viedierīces, kuras ministrija ar uzņēmēju atbalstu sagādāja un, ņemot vērā skolu izteiktās vajadzības, piešķīra pašvaldībām, ir nonākušas pie saviem lietotājiem. Taču ministrijā turpina pienākt pieprasījumi no vecākiem, skolām, bāriņtiesām un sociālajiem dienestiem, lūdzot atbalstu datortehnikas nodrošināšanā skolēniem. Ministrijas rīcībā vairs nav viedierīču, kuras varētu piešķirt attālināta mācību procesa nodrošināšanai, tāpēc skolas aicinātas risināt šos jautājumus sadarbībā ar pašvaldībām. Savukārt vecāki par ikvienu problēmstituāciju lūgti informēt skolu, lai visi kopīgi vienotos par atbilstošāko attālināto mācību norises veidu. Tāpat ir iespējams sekot līdzi dažādām privātām iniciatīvām, kuru mērķis ir sniegt atbalstu ģimenēm. Tā, uzņēmums "Giveazy" ir izveidojis mūsdienīgu risinājumu - lietotni, kurā pieejama sadaļa "Dators bērnam". Tajā lietotāji var pieteikti lūgumu saņemt datoru mācībām, savukārt tie, kuriem mājās ir dators, kuru paši vairs nelieto, ir iespēja to atdāvināt, sniedzot palīdzību ģimenēm ar bērniem:

Atvērt Giveazy

Attālinātās mācības nenozīmē klātienes mācību pārnešanu tiešsaistē

Uzsākot attālināto mācību procesu, Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs un Skola2030 izstrādāja metodiskos ieteikumus - vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai ārkārtējās situācijas laikā. Vadlīnijās sniegti ieteikumi skolu vadībai mācību procesa organizācijai, ieteikumi skolotājiem, plānojot un īstenojot attālinātas mācības, kā arī priekšlikumi mācību nodarbību plānošanai.

Vadlīnijās skolas aicinātas nemēģiniet tieši pārnest klātienes mācību norisi, jo attālināta mācīšanās nenozīmē klātienes nodarbību pārnešanu tiešsaistē. Ja skolēniem nav datora vai ir ierobežotas interneta pieslēguma iespējas, skola var veidot drukātus mācību līdzekļu komplektus, kurus kopā ar grāmatām no skolas bibliotēkas un citiem mācību resursiem vecāki var paņemt no skolas vai tos var piegādāt mājās. Skolas dibinātājs var abonēt rūterus, uz laiku nodrošināt ar skolas datoriem individuālus skolēnus, kuriem tas nepieciešams. Ļoti svarīga loma šādās situācijās ir sadarbībai ar pašvaldības sociālajiem dienestiem, lai apzinātu šādas situācijas un meklētu tiem risinājumus.

Latvija māca un mācās attālināti: informācija, praktiski rīki un padomi.

Izglītojošais TV kanāls “Tava klase”.