Projektu aktualitātes

Trešdien, 14. jūnijā, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) organizētā darba seminārā augstskolas kopā ar Pasaules Bankas (PB) ekspertiem diskutēs par augstskolu gatavību augstākās izglītības modernizācijas izaicinājumiem un pasākumiem to pārvaldības stiprināšanai. Seminārā piedalīsies augstskolu, nozaru ministriju, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Studentu apvienības, kā arī citu pētījumā ieinteresēto pušu pārstāvji.

PB augstākās izglītības eksperti seminārā prezentēs Latvijas augstskolu iekšējās pārvaldības un finansēšanas izpētes rezultātus un ieteikumus, kā stiprināt augstskolu darbību saskaņā ar to specializācijām, līderību, organizācijas struktūras atbilstību modernas izglītības kritērijiem, kvalitātes vadību un akadēmisko godīgumu, kā arī izglītības kvalitātes monitoringu. Seminārā tiks prezentēti arī zinātņu doktoru karjeras apsekojuma (OECD SCDH/Survey on the Careers of Doctorate Holders) rezultāti, kurā Centrālā statistikas pārvalde aptaujāja 1221 zinātņu doktoru.

Seminārs ievadīs sadarbībā ar PB īstenotā augstskolu pārvaldības pētījuma otro daļu, kas vērsts uz akadēmiskā personāla attīstības jautājumiem. Ministrija gan pētījumā, gan diskusiju gaitā sniegto informāciju izmantos, izstrādājot ES Struktūrfondu programmas augstskolu pārvaldības un akadēmiskā personāla stiprināšanai. Ar plānotajām iniciatīvām šīs izstrādes sakarā semināra dalībniekus iepazīstinās IZM Augstākās izglītības un Zinātnes inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa.

Seminārs notiks Latvijas Kultūras akadēmijas Teātra mājā “Zirgu pasts”.

Papildus diskusijām semināra ietvaros PB eksperti pirmdien, 12. jūnijā, tiksies ar cilvēkresursu un personāla vadības eksperti Agitu Kalviņu (RISEBA) un augstskolu personāla vadītājām Zani Rostoku, Inesi Blauu-Brēķi (RTU) un Ilzi Borodkinu (LU). Tam sekos tikšanās ar Augstākās izglītības padomes pārstāvjiem. Savukārt otrdien, 13. jūnijā, eksperti kopā ar IZM speciālistiem tiksies ar Latvijas Jauno zinātnieku un Latvijas Studentu apvienību pārstāvjiem, lai pārrunātu redzējumu par augstākās izglītības modernizācijas vadību. Tai pat dienā notiks arī telefonkonference ar ES pētniecības un inovāciju programmas Horizon 2020 politikas atbalsta instrumenta ekspertiem.

Pētījums par augstākās izglītības pārvaldību ir viens no sešiem pētījumiem, kurus realizē IZM, atsevišķos pētījumos sadarbojoties ar Latvijas Universitāti un Centrālo Statistikas pārvaldi. Gan šo, gan pārējo piecu pētījumu norisi līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds IZM realizētā projektā Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības kvalitātes pētījumos”. Konference augstākās izglītības pārvaldības pētījuma gala rezultātu prezentēšanai un apspriešanai notiks 2018. gada pirmajā ceturksnī.