Projektu aktualitātes

non formal and informalAugustā Eiropas Savienības pieaugušo izglītības platforma EPALE īpaši akcentē ikdienas un neformālo mācīšanos, tāpēc pieaugušo izglītības profesionāļi un ikviens šajā jomā ieinteresētais var iesniegt publicēšanai portālā rakstu, īsāku ziņu vai notikuma aprakstu, video materiālu vai situācijas analīzi, kas saistīta ar neformālo un ikdienējo mācīšanos.

Kaut arī šie jēdzieni atšķiras, tie bieži tiek lietoti kopā, lai aprakstītu prasmju, zināšanu un kompetenču apguvi ārpus tradicionālās mācīšanās vides skolās un augstskolās. Formālās izglītības sistēmas dažkārt nespēj efektīvi apmierināt katra pieaugušā individuālās vēlmes pēc mācībām personības pilnveidei vai papildu zināšanām profesijā. Nenovērtējamas iespējas šo vajadzību realizēšanai piedāvā tieši neformālā izglītība.

Lai gūtu pēc iespējas pilnīgāku ieskatu dažādajos veidos, kā Eiropā tiek organizēta neformālā izglītība, EPALE aicina publicēt rakstus, viedokļu emuārus, resursus un situāciju analīzi par šādām tēmām:

• Padomi un norādes par ikdienējās un neformālās izglītības nodrošināšanu pieaugušajiem Latvijā;

• Ikdienējās un neformālās izglītības atzīšana un apstiprināšana (validācija) Latvijā un ar to saistītās problēmas; 

• Pieredze neformālās un ikdienējās izglītības nodrošināšanā.

Ikviens interesents var reģistrēties kā EPALE lietotājs un pats augšupielādēt savus materiālus sadaļās EmuāriJaunumiNotikumi, vai Resursu centrs. Iespējams arī sūtīt savus materiālus publicēšanai EPALE Latvijas atbalsta dienesta komunikācijas koordinatorei: daina.jankalne@izm.gov.lv. Nosūtot materiālu publicēšanai EPALE, jūs uzrunāsiet 15 000 reģistrēto EPALE lietotāju visā Eiropā.

EPALE ir starptautiska, pieaugušo izglītībai veltīta informācijas platforma 24 Eiropas valstu valodās, ar integrētu tiešsaistes Google tulkotāja pakalpojumu. Šobrīd Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekta “EPALE – nacionālā atbalsta sistēma” ietvaros tiek veidota EPALE sadaļa arī latviešu valodā.