Projektu aktualitātes

No otrdienas, 24.septembra, pieaugušo izglītības platformā EPALE ir atvērta rakstiska diskusija par darba pieredzi, strādājot ar sociālajam riskam pakļautām iedzīvotāju grupām.

Ikviens, kam nācies strādāt sociālās iekļaušanas jomā, aicināts izteikt savu viedokli par metodēm, kas visefektīvāk ļauj cilvēkiem paaugstināt savu profesionālās un personiskās dzīves kvalitāti. EPALE diskusijā tiek gaidīta pieredze darbā ar jebkuru no mazaizsargātajām sabiedrības grupām - cilvēkiem, kam ir veselības sarežģījumi vai mācīšanās grūtības, patvēruma meklētājiem un iebraucējiem, priekšlaikus skolu pametušajiem un citiem. Diskusijas dalībnieki var rakstīt angļu vai jebkurā citā no ES oficiālajām valodām.

26.septembrī viedokļu apmaiņa noslēgsies ar rakstisku tiešsaistes diskusiju, kas risināsies šajā lappusē. Tiešsaistes diskusija ilgs no pulksten 10.00 līdz 16.00, un to vadīs EPALE tēmu redaktore Gina Ebnere (GINA EBNER) no Eiropas Pieaugušo izglītības asociācijas (EAEA).

Pēdējo desmit gadu laikā sociālā iekļaušana un pieaugušo sociālā atstumtība ir viena no Eiropas Savienības dalībvalstu nozīmīgākajām problēmām, jo pieaug to iedzīvotāju skaits, kas cieš no nestabilas sociālās, ekonomiskās un politiskās situācijas radītām sekām. EPALE diskusijas mērķis ir apkopot Eiropas valstu pieaugušo izglītības sistēmu labāko pieredzi, lai pēc iespējas precīzāk definētu cilvēku specifiskās izglītības vajadzības.

EPALE ir pieaugušo izglītības tīmekļa vietne, kas darbojas 24 ES valstu valodās, un Latvijā tiek attīstīta Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” ietvaros.