Projektu aktualitātes

eu2017INTERREG Baltijas jūras reģiona (BJR) transnacionālās sadarbības programmas projekta “Baltijas zinātnes tīkls” ietvaros Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta pārstāvji piedalījās Igaunijas prezidentūras zinātnes un pētniecības politikas konferencē “Eiropas pētniecības izcilība – iespaids un vērtība sabiedrībai”, kas norisinājās Tallinā no 10. līdz 12. oktobrim.

Paralēli konferencei notika arī vairāki citi pasākumi, piemēram, Eiropas pētniecības padomes organizētā konference “Eiropas zinātnes bāzes stiprināšana” un nodibinājuma SAPEA (Eiropas Akadēmiju padome zinātnes politikai) organizētā konference “Šķērsojot robežas: jaunas pieejas zinātnes politikai Eiropā”. To laikā IZM ekspertiem bija iespēja tikties ar augsta līmeņa pārstāvjiem no visas Eiropas, kuriem ir būtiska loma zinātnes un pētniecības politikas veidošanā.

Konferencē “Eiropas zinātnes bāzes stiprināšana” Eiropas pētniecības padomes (EPP) prezidents Žans Pjērs Burginjo akcentēja, ka Eiropas pētniecības telpā vērojamā sāncensība par finansējumu stimulē kopējo pētījumu pieteikumu un to rezultātu kvalitātes paaugstināšanos. Lai saglabātu augstu pētījumu kvalitāti, būtiski ir nodrošināt samērīgu attiecību starp atbalstītajiem un neatbalstītajiem projektiem, vienlaikus dodot iespēju uz zinātnei paredzēto finansējumu pretendēt arī jauniem pētniekiem. Viņš arī uzsvēra, ka pētnieku iegūtā reputācija, saņemot atbalstu no ES pētniecības programmām, bieži vien ir tikpat vērtīga kā nauda.

Paralēli EPP konferencei norisinājās Dabas kafejnīcas sesija “Zinātnisko pētījumu ietekmes izvērtēšanas un komunicēšanas nozīme”. Diskusijas dalībnieki uzsvēra, ka līdztekus pētniecības attīstības un finansēšanas politikai nepieciešams attīstīt efektīvu pētniecības izvērtēšanas sistēmu, kas stimulētu zinātniekus veikt tādus pētījumus, kas risina sabiedrībai aktuālus jautājumus. Vienlaikus pētniekiem jāattīsta komunikācija ar sabiedrību un politikas veidotājiem, sniedzot dažādām mērķauditorijām pielāgotus vēstījumus. Tā visefektīvāk iespējams komunicēt par pētījuma rezultātu nozīmīgumu un arī publiskā finansējuma izlietošanas lietderīgumu. Šajā saistībā viens no sesijas centrālajiem jautājumiem bija – kā izsekot un izvērtēt zinātnisko pētījumu ietekmi, norādot uz jaunu indikatoru un izvērtēšanas metodiku izstrādes nepieciešamību.

12. oktobrī galvenā konference vienoja ekspertus diskusijām par pētniecības ietekmi uz sabiedrību un ES dalībvalstu tautsaimniecības attīstību. Dalībnieki diskutēja arī par to, kā pārliecināt sabiedrību un politiķus par pētniecības un inovāciju nozīmi, tādējādi sekmējot atbilstoša apjoma finansējuma piešķiršanu no valsts budžeta.

Konferences noslēgumā Igaunijas premjerministrs Jüri Ratas prezentēja iesniegšanai Eiropas Komisijā paredzēto informatīvo ziņojumu “Tallinas uzsaukums 2017” (Tallinn Call for Action 2017), kurs mērķis ir viest uzticību pētniecībai sabiedrībā un stimulēt politisku lēmumu pieņemšanu, kas vērsti uz pētniecības un inovāciju finansējuma palielināšanu.

13. oktobrī abi paralēlie semināri bija veltīti padziļinātākām diskusijām par zinātnes komunikāciju. Dandelion rīkotais seminārs bija veltīts zinātnes komunikācijai no praktiska skata punkta, piedāvājot ļoti konkrētus risinājumus, kā veidot un stiprināt komunikāciju dažādu sociālās iekļaušanas projektu rezultātu ietekmes nodrošināšanai Savukārt SAPEA rīkotais seminārs bija par vispārēju zinātnes komunikāciju politiskā un stratēģiskā līmenī.

Pasākumos ar ekspertiem bija iespēja diskutēt par zinātniskās ekselences paaugstināšanu un popularizēšanu BJR. Turklāt Baltijas zinātnes tīkla projekts savas jaunās komunikācijas vadlīnijas ir balstījis tieši Dandelion rekomendācijās. Pasākuma ietvaros gūtās atziņas un nodibinātie kontakti noderēs gan projekta rezultātu komunikācijas aktivitāšu pilnveidošanai, gan strādājot ar Latvijas augstākās izglītības un pētniecības attīstības jautājumiem.

Projekta “Baltijas zinātnes tīkls” mērķis ir izlīdzināt zinātniskās izcilības līmeni Baltijas jūras reģionā, tādējādi nostiprinot Baltijas Jūras reģiona statusu kā inovatīvāko reģionu Eiropā. Projektā piedalās IZM un zinātniskās institūcijas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Vācijas, Somijas, Zviedrijas un Dānijas.

Vairāk informācijas par konferencēm un tajās pieejamajiem materiāliem.

interreg combined