COVID-19 Vecākiem
klase

Trešdien, 1.septembrī, skolas izglītības procesu atsāks klātienē. Lai tas varētu notikt droši, 23.augustā izglītības iestādēs sākās līdz šim apjomīgākā vienlaikus veiktā testēšana. Tas bija liels izaicinājums gan skolām, gan arī testēšanas laboratorijām.

Valdībā pieņemtie noteikumi paredz, ka jaunajā mācību gadā nodarbinātie un skolēni pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē var piedalīties ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar negatīvu Covid-19 testu.

Zemāk atradīsiet atbildes uz jautājumiem, kā vecākiem rīkoties situācijā, ja tests nav veikts, testēšana vēl nav notikusi vai nav vēl saņemta atbilde.

  1. Skolēns testu ir nodevis, bet vēl nav saņemta atbilde.

Laboratorijas par pozitīvo testu rezultātiem primāri informē izglītības iestādes. Ja izglītības iestādes darbinieku un izglītojamo testēšanā nav konstatēti pozitīvi Covid-19 testi, tad laboratorija informē izglītības iestādi par faktu, ka laboratorijas testētajā izglītojamo grupā nav konstatēts neviens inficēšanās gadījums ar SARS CoV-2. Tādā gadījumā izglītības iestāde uzskata, ka personas, kas saskaņā ar reģistrāciju ir nodevušas testus testēšanas dienā, nav inficētas un var piedalīties izglītības procesā līdz nākamajai testēšanās reizei.

Ja skolēns vai viņa vecāki nav saņēmuši testa rezultātus, viņi sazinās ar izglītības iestādes atbildīgo personu par testēšanu, lai noskaidrotu vai izglītības iestāde ir saņēmusi informāciju no laboratorijas.

Ja nav saņemts rezultāts, tad pirms došanās uz skolu, informāciju var pārbaudīt arī LR E-veselības sistēmā. Tajā katrs pilngadīgais skolēns var apskatīt datus par sevi un savu testu rezultātiem, nepilngadīgajiem – likumiskais pārstāvis.

  1. Skolēns Covid-19 testu nav nodevis

Šajā gadījumā ir jāveic antigēna eksprestests izglītības iestādē. To veic ārstniecības persona,  un testa derīgums ir ne vairāk par 48 stundām.

  1. Ja skolā vēl nav veikta izglītojamo organizēta testēšana uz Covid-19

Tie varētu būt tikai reti izņēmuma gadījumi. Tādā gadījumā 1. septembra pasākums drīkst notikt tikai ārpus telpām, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības nosacījumus.

Arī Izglītības un zinātnes ministrija un Veselības ministrija atvainojas ikvienai skolai, vecākam un bērnam, kas saskārušies ar problēmām skrīninga testu veikšanas dēļ.