Projektu aktualitātes

Aprīļa pēdējā nedēļa Eiropas pieaugušo izglītības e-platformā (EPALE) ir veltīta imigrantu izglītībai. Lai gūtu ieskatu, kā ar imigrantu izglītību saistītos jautājumus risina citās ES dalībvalstīs, aicinām ikvienu diskutēt tiešsaistē – sekot ekspertu viedokļiem, kā arī dalīties ar pieredzi un pārdomām. Trīs dienas ilgās akcijas mērķis ir apkopot pieredzi un risinājumus, kā nodrošināt kvalitatīvu izglītību iebraucējiem gan jau iedibinātās kopienās, gan tikko atbraukušajiem bēgļiem un patvēruma meklētājiem.

Katru dienu pieredzējis, imigrācijas problēmas pārzinošs diskusijas vadītājs rosinās dalībniekus apspriest atsevišķu tēmu:

• Otrdien, 26. aprīlī – Pieredze, izglītojot iebraucējus dažādās iebraucēju kopienās valstī . Diskusiju vada Kristīna Alemana-Gionda (Cristina Allemann-Ghionda), Ķelnes Universitātes Salīdzināmās izglītības un sociālo zinātņu profesore un Dažādības pētījumu centra (CEDIS) dibinātāja;

• Trešdien, 27. aprīlī – Iebraucēju sastaptās problēmas un šķēršļi pieaugušo izglītības pieejamībā un pabeigšanā. Diskusiju vada Marčela Bugre (Marcelle Bugre) no Maltas Nacionālā trešo valstu atbalsta tīkla;
• Ceturtdien, 28. aprīlī – Risinājumi, lai atbalstītu iebraucēju izcelsmes personas pieaugušo izglītības programmu pieejamībā un sekmīgā pabeigšanā. Diskusiju vada Dr Linda Morisa (Linda Maurice) no Saseksas Universitātes, kas pēta neformālo un kopienā balstīto mācīšanos, it īpaši saistībā ar iebraucējiem.

EPALE platformā https://ec.europa.eu/epale/ iespējams iepazīties ar plašu materiālu kopu saistībā ar izglītības programmām imigrantiem, piemēram:

Kāda ir pieaugušo izglītības loma bēgļu krīzē ?
Bēgļi – citāda valodas apmācība
Sadarbībā balstīta valodas mācīšanās

EPALE ir pieaugušo izglītībai veltīta interneta platforma 24 Eiropas valstu valodās, ar integrētu tiešsaistes Google tulkotāja pakalpojumu. Interneta lapa apkopo informāciju, kas saistīta ar pieaugušo izglītību Eiropā, ietverot plašu resursu bibliotēku pedagogiem, publikācijas par pieaugušo izglītības aktualitātēm saistībā ar notiekošo Eiropas ekonomikā un politikā, kā arī viedokļu apmaiņas, sadarbības partneru meklējumu un komentāru sadaļu.

Šobrīd EPALE informācija pilnībā ir lasāma angļu, vācu, franču, spāņu, poļu un itāļu valodā, bet pamatinformācija – pārējās 18 ES valstu valodās, tostarp arī latviski.

Informāciju sagatavoja:
Daina Jāņkalne,
IZM un Eiropas Komisijas
pieaugušo izglītības projektu komunikācijas koordinatore
daina.jankalne@izm.gov.lv
67047862