Projektu aktualitātes

DSC 1778 CroppedOtrdien, 21.novembrī, paziņoti Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) PISA 2015 Volume V sējuma – “Problēmu risināšana sadarbojoties” pētījuma rezultāti. Pirmo reizi padziļināti vērtēta 15 gadus vecu skolēnu spēja sadarboties savā starpā dažādu problēmu risināšanā klasē un ārpus tās.

Latvijas 15 gadus vecu skolēnu spēja sadarboties problēmu risināšanā novērtēta nedaudz zem OECD valstu vidējā līmeņa. Tomēr mūsu jauniešiem izdevies apsteigt vienaudžus Itālijā, Krievijā, Horvātijā, Ungārijā, Izraēlā, Lietuvā, Slovākijā, Grieķijā un citur. Visaugstākos sasniegumus demonstrēja jaunieši Singapūrā.

Starptautiskajā pētījumā vērtētas jauniešu prasmes komunicēt, risināt konfliktus, veidot komandu, panākt vienošanos, novērtēt sasniegto un virzīties tālāk, lai sasniegtu mērķi. Piemēram, vienā no uzdevumiem vērtēta jauniešu sadarbība, meklējot atbildes uz jautājumiem par kādas valsts ģeogrāfiju, ekonomiku un iedzīvotājiem. Pētnieki uzsver, ka prasmei sadarboties mūsdienās ir ļoti svarīga nozīme. Skolā šīs iemaņas var attīstīt dažādos veidos, tostarp, rīkojot un iesaistoties dažādos projektos. Slikta savstarpējā komunikācija, darba dublēšana, nesaskaņas var neļaut komandai sasniegt labu rezultātu.

PISA 2015 V sējuma – “Problēmu risināšana sadarbojoties” pētījuma rezultātus starptautiskā salīdzinājumā Izglītības un zinātnes ministrijā prezentēja Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētnieks, profesors Andris Kangro. Viņš ir gandarīts, ka 52 valstīs pirmo reizi veikts šāds inovatīvs pētījums. “Pētījums liecina, ka sasniegumi ir atkarīgi arī no skolēnu savstarpējās attiecībām. Tie skolēni, kas vairāk attiecas pozitīvi pret sadarbību, vairāk priecājas par citu sasniegumiem, attiecīgi arī uzrādīja labākus rezultātus,” norādīja pētnieks.


PISA 2015 Volume V – “Problēmu risināšana sadarbojoties” galvenie rezultāti:

• Latvijas piecpadsmitgadīgo skolēnu spēja sadarboties problēmu risināšanā novērtēta nedaudz zem OECD valstu vidējā līmeņa. Visaugstākie sasniegumi ir Singapūrai, Japānai, Honkongai, Korejai, Kanādai. Latvijai priekšā ir Igaunija un Somija, tomēr Krievijas un Lietuvas skolēnu sasniegumi ir zemāki par Latvijas skolēnu sasniegumiem.
• Latvija skolēnu sasniegumi problēmu risināšanā sadarbojoties ir relatīvi nedaudz zemāki nekā viņu sasniegumi dabaszinātnēs, lasīšanā un matemātikā.
• Skolēnu sasniegumi problēmu risināšanā ir atkarīgi no viņu ģimeņu sociāli ekonomiskā stāvokļa. Pozitīvi vērtējams, ka Latvijā šī saistība ir ievērojami zemāka nekā vidēji OECD valstīs.
• Meiteņu sasniegumi problēmu risināšanas jomā ir augstāki nekā zēnu sasniegumi visās pētījuma dalībvalstīs.
• Vidējie sasniegumi Latvijas lauku skolās ir zemāki par viņu vienaudžu sasniegumiem pilsētu, it īpaši Rīgas, skolās.
• Sasniegumi problēmu risināšanā ir augstāki skolēniem, kuri vairāk izjūt skolotāju palīdzību mācībās un taisnīgu skolēnu sasniegumu novērtēšanu, kuri vairāk jūtas piederīgi skolai un mazāk izjūt pāri nodarījumus no savu vienaudžu puses.
• Labāki rezultāti ir tajās Latvijas skolās, kurās skolēniem ir pozitīvāka attieksme pret sadarbību (viņi labi prot ieklausīties citos, ņem vērā pārējo intereses, priecājas par klases biedru veiksmi, viņiem patīk aplūkot problēmu no dažādiem aspektiem). Toties nav novērojama saistība starp sasniegumiem problēmu risināšanā un skolēnu attieksmi pret darbu grupā.
• Problēmu risināšanā (tāpat kā dabaszinātnēs, matemātikā un lasīšanā) piecpadsmitgadīgo skolēnu vidējie sasniegumi ir atšķirīgi dažāda tipa izglītības iestādēs Latvijā. Valsts ģimnāziju skolēniem sasniegumi ir visaugstākie. Nākamie labākie rezultāti secīgi ir ģimnāziju skolēniem, vidusskolu skolēniem un pamatskolu skolēniem.
Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītājs Guntars Catlaks, komentējot pētījuma rezultātus, norādīja, ka problēmu risināšana savstarpēji sadarbojoties ir viena no 21.gadsimta pamata prasmēm. “Mēs, protams, jaunajā saturā, kas ir nodots sabiedriskai vērtēšanai, ļoti lielu uzmanību esam pievērsuši sadarbības un līdzdalības kompetencei. Skolēni sadarbības prasmes attīstīs, risinot problēmas mainīgās, neparedzētās situācijās,” uzsvēra Catlaks. VISC rūpīgi analizēs pētījuma datus, lai izvērtētu, kādi vēl uzlabojumi un precizējumi jaunajā saturā būtu nepieciešami, ņemot vērā Latvijas kontekstu.


OECD PISA Volume 5 – “Problēmu risināšana sadarbojoties” pētījuma rezultātus var aplūkot šeit:

OECD PISA Volume 5 – “Problēmu risināšana sadarbojoties” Latvijas rezultātus starptautiskā salīdzinājumā var aplūkot šeit: