Projektu aktualitātes

Trešdien, 2019. gada 25. septembrī, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā "RISEBA", Arhitektūras un mediju centrā H20, norisināsies Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā diskusija “Kā restartēt akadēmisko karjeru: atbildīga un motivējoša cilvēkresursu politika”. Interesenti aicināti diskusiju vērot tiešraidē IZM tīmekļvietnē un Facebook.

Pasākumā savā pieredzē dalīsies augstskolu pārstāvji: Didzis Bērziņš (pētnieks) aicinās uz sarunu par to, kā veidot motivējošu cilvēkresursu politiku augstskolā, Klāvs Sedlenieks (RSU) stāstīs par akadēmisko izaugsmi un kvalitāti, Agris Ņikitenko (RTU) iepazīstinās ar studiju programmu attīstības cikliem un docētāju kompetences problemātiku, savukārt Guntars Kitenbergs (LU) iepazīstinās ar tēmu “Pētniecība kā balsts docētājiem un iespēja nākotnei”.

Pasākuma otrajā daļā norisināsies vairākas ideju darbnīcas, kurās diskusiju dalībnieki dalīsies pieredzē par akadēmiskā personāla profesijas problemātiku, kompetencēm, karjeras modeli, izaugsmes iespējām un paaudžu nomaiņas izaicinājumiem. Runāsim par akadēmiskā un zinātniskā darba nedalāmību un balansu, akadēmiskā darba drošību, nosacījumiem, riskiem, ieguvumiem, kā arī par augstskolu cilvēkresursu vadības politiku. Noslēgumā tiks apkopoti iespējamie risinājumi un scenāriji akadēmiskās karjeras restartam Latvijā.

25. septembra diskusija ir daļa no plašāka četru diskusiju cikla par augstākās izglītības pārvaldību Latvijā. Diskusijās iegūtie secinājumi tiks izmantoti, izstrādājot konceptuālo ziņojumu valdībai par augstākās izglītības pārvaldības modeļa maiņu un izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam.

Otrā diskusija noritēs 23.oktobrī – “Latvijas augstskolas uz pasaules kartes” ;
Trešā diskusija notiks 27.novembrī – “Pārvaldības un attīstības izaicinājumi”;
Diskusiju cikls noslēgsies 4.decembrī – “Sadarbība un resursu koplietošana”.

IZM Diskusija “Kā restartēt akadēmisko karjeru – atbildīga un motivējoša cilvēkresursu politika”