Projektu aktualitātes

Trešdien, 2019. gada 23. oktobrī, Rīgas Tehniskās Universitātes Lielajā aulā norisināsies Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) organizētā diskusija “Kā veicināt atvērtību, iekļaušanu un iekļaušanos: Latvijas augstskolas uz pasaules kartes”. Interesenti aicināti diskusiju vērot tiešraidē IZM tīmekļvietnē un Youtube.

Šī būs pēc kārtas jau otrā izglītības un zinātnes ministres iniciētā diskusija, lai veicinātu straujāku un efektīvāku Latvijas augstākās izglītības pārvaldes modeļa maiņu, iesaistot visas ieinteresētās puses.

Pasākumu atklās izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska un IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece augstākās izglītības jomā Dace Jansone.

Pasākumā savā ārvalstu studiju pieredzē Kolumbijas Universitātē Ņujorkā un pētnieciskā darba pieredzē Pasaules Bankā dalīsies Miks Muižarājs, Dr. Kārlis Agris Gross (RTU vadošais pētnieks) salīdzinās pētniecību Austrālijā un Latvijā, savukārt Liverpūles universitātes pēcdoktorantūras pētnieks Kārlis Dreimanis atklās, ar kādiem izaicinājumiem jāsastopas Latvijas studentam ārvalstu augstskolā.

Pasākuma otrajā daļā norisināsies piecas ideju darbnīcas. Tajās dalībnieki diskutēs par Latvijas zinātnes stratēģisko pozicionējumu ārvalstīs, studiju un pētniecības internacionalizācijas ilgtspēju un pievienoto vērtību. Runās par vides atvērtību un atbalsta mehānismiem studentu, pētnieku un docētāju integrācijai Latvijā, studiju programmu internacionalizācijas stratēģijām, un iekšējo un ārējo normatīvo aktu regulējumu internacionalizācijas veicināšanai. Noslēguma paneļdiskusijā tiks apspriesti ideju darbnīcās apzinātie prioritāri risināmie jautājumi Latvijas augstākās izglītības un pētniecības internacionalizācijai, kā arī izvirzīti iespējamie risinājumi un prioritātes nākamajam plānošanas periodam.

23. oktobra diskusija ir daļa no četru diskusiju cikla par augstākās izglītības pārvaldību Latvijā. Diskusijās iegūtie secinājumi tiks izmantoti, izstrādājot konceptuālo ziņojumu valdībai par augstākās izglītības pārvaldības modeļa maiņu un izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam.

Trešā diskusija notiks 27.novembrī, bet diskusiju cikls noslēgsies 4.decembrī.

Kā veicināt atvērtību, iekļaušanu un iekļaušanos: Latvijas augstskolas uz pasaules kartes