vakance

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izsludinājusi  pieteikšanos Ministru kabineta (MK) virzītiem kandidātiem uz vietu valsts augstskolu padomēs.

Līdz 11. novembrim (ieskaitot) aicināti pieteikties kandidāti uz Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās  universitātes augstskolas padomes locekļu amatiem. Līdz 13. novembrim (ieskaitot) aicināti pieteikties sabiedrības pārstāvji, kas kandidē uz vietu augstskolu padomēs Banku augstskolā un Vidzemes Augstskolā. Ventspils Augstskolas un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas padomes locekļu amatiem kandidāti aicināti pieteikties līdz 17. novembrim (ieskaitot).

Tuvākajās nedēļas plānots izsludināt MK virzītu augstskolas padomes locekļu pieteikšanos arī pārējās valsts augstskolās.

Kandidēt uz Ministru kabineta virzīto sabiedrības pārstāvju vietām valsts augstskolu padomēs var ikviena persona, kas atbilst amata prasībām* (saite uz detalizētu skaidrojumu MK noteikumos – zemāk), kā arī pretendentus var izvirzīt jebkura privāta vai juridiska persona, ja pretendents rakstiski apstiprinājis savu piekrišanu viņa kandidatūras virzīšanai.

Augstskolu padomes ir jauna augstskolu iekšējās pārvaldības institūcija, kas tiek veidota  saskaņā ar izmaiņām Augstskolu likumā, kuras šī gada jūnijā apstiprināja Saeima. Augstskolas padome ir  koleģiāla augstākā lēmējinstitūcija, kas atbildīga par augstskolas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību. Padomei jānodrošina arī valsts augstskolas darbība atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem.

Augstskolu likums paredz, ka augstskolas padomes locekļus izvirza Valsts prezidents (viens padomes loceklis), attiecīgās augstskolas Senāts, kā arī Ministru kabinets. MK noteikumi nosaka tiesisko regulējumu, kā ministrija, kuras padotībā ir valsts augstskola, organizē un īsteno augstskolas padomes locekļu kandidātu atlasi un virza šos kandidātus apstiprināšanai Ministru kabinetā, kā rezultātā tie kļūst par Ministru kabineta izvirzītiem sabiedrības pārstāvjiem valsts augstskolu padomēs.  

Augstskolu likums paredz, ka MK virzītie augstskolas padomes locekļi jeb tā dēvētie “ārējie pārstāvji” ir sabiedrības vai industriju pārstāvji, kuri nav profesionāli saistīti ar darbu augstskolā, bet kuru klātbūtne ļauj augstskolām elastīgāk reaģēt uz ārējām izmaiņām un paplašināt stratēģisko redzējumu, lai veidotu mūsdienīgu, efektīvi pārvaldītu augstākās izglītības procesu, kas balstīts zinātnē un pētniecībā, ir starptautiski konkurētspējīgs un stimulē valsts ekonomisko attīstību. Ārējo pārstāvju ievēlēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātiem noteikumiem, kas garantē procesa caurspīdīgumu un politisko neitralitāti.

Sīkāka informācija par iespēju kandidēt uz augstskolu padomes locekļa statusu kā MK virzītajam  sabiedrības pārstāvim  pieejama IZM mājas lapā latviešu valodā un angļu valodā, kā arī attiecīgo augstskolu mājas lapās. 

MK virzīto augstskolas padomes locekļu skaits dažādās valsts augstskolās

Augstskola

Tips

Skaits

Latvijas Universitāte

Zinātnes universitāte

 

5

 

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes universitāte

5

Liepājas Universitāte

Lietišķo zinātņu universitāte

3

Daugavpils Universitāte

Lietišķo zinātņu universitāte

3

 

Vidzemes Augstskola

 

Lietišķo zinātņu augstskola

2

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Lietišķo zinātņu augstskola

2

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Lietišķo zinātņu augstskola

 

2

 

Banku augstskola

Lietišķo zinātņu augstskola

2

Ventspils Augstskola Lietišķo zinātņu augstskola 2

*Augstskolu padomju locekļu atlase notiek saskaņā ar Augstskolu likuma 14.pantu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 14.septembra noteikumiem Nr. 636 “Ministru kabineta virzītu valsts augstskolas padomes locekļu atlases, izvirzīšanas un atsaukšanas kārtība”  un ievērojot Ministru kabineta 2021.gada 17.septembra rīkojumu Nr.655 "Par valsts augstskolu tipiem".