OECD
konference

Vienkopus pulcējot vairāk nekā 20 valstu pārstāvjus, šonedēļ Rīgā notiek Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Izglītības sistēmu indikatoru programmas INES Izglītības struktūru, politikas un prakses sistēmas līmeņa informācijas apkopošanas un salīdzināšanas tīkla NESLI 28. sanāksme.

„Ir nozīmīgi pastāvīgi sekot līdzi dažādiem rādītājiem, kas raksturo izglītības sistēmu. Atsaucoties uz medicīnas nozari, varētu teikt, ka zināmā mērā daudzveidīgi rādītāji, ko apkopo OECD un citu organizāciju pārskati, ir kā regulāra veselības pārbaude. Tā vispārīgā veidā diagnosticē mūsu esošo stāvokli, parāda, kurās jomās ir vērojama stabilitāte vai notiek atveseļošanās, vai tieši pretēji – norāda uz kādām kritiskajām zonām,” uzsver Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Ilze Saleniece.

cilvēki pie galda

Latvijas dalība tīklā attīsta un stiprina izglītības politikas veidotāju un īstenotāju stratēģisko, analītisko un datu izmantošanas kompetenci. Tāpat tīkls sniedz būtisku ieguldījumu izglītības pārskata „Education at a Glance” indikatoru noteikšanā un informācijas apkopošanā.

cilvēki skatās viens uz otru

Latvijas dalība OECD INES NESLI notiek ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”.

ESF Sociālais fonds