augstskolas auditorija

Nākamnedēļ, 2022. gada 28. februārī un 1. martā, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Akadēmiskās informācijas centru (AIC), koledžām un sadarbības partneriem organizē tiešsaistes seminārus ar ārvalstu ekspertiem un ārvalstu augstskolu pārstāvjiem par augstākās izglītības institūciju kvalitātes novērtēšanas sistēmām un pieredzi saistībā ar augstākās izglītības iestāžu institucionālās akreditācijas ieviešanu un īstenošanu.

Pilnveidojot augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanas procesu institūciju iekšējās kvalitātes kultūras stiprināšanai, no 2025. gada ir paredzēts ieviest ciklisku augstskolu institucionālo akreditāciju. 2020. gadā IZM sadarbībā ar AIC ES strukturālo reformu atbalsta programmā uzsāka augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveides koncepcijas izstrādi. Tā paredz sagatavot un izskatīšanai valdībā iesniegt priekšlikumus par augstskolu cikliskās institucionālās akreditācijas ieviešanu un priekšlikumus normatīvajam regulējumam.

Tā kā vairāku Eiropas augstākās izglītības telpas augstākās izglītības institūciju kvalitātes novērtēšanas sistēmas jau paredz un arī veiksmīgi īsteno šādu pieeju augstākās izglītības institūciju novērtēšanā, tad, saistībā ar sagatavošanos pakāpeniskai pārejai uz ciklisku institucionālo akreditāciju Latvijā, jau nākamajā nedēļā tiek organizēti tiešsaistes semināri.  

Semināros piedalīsies Dace Jansone, IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece augstākās izglītības jomā, Anka Prisakariu (Anca Prisacariu), eksperte ar lielu pieredzi augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā ES kvalitātes novērtēšanas aģentūrās, Viktorija Tišanska (Viktoria Tischanski), Vācijas kvalitātes novērtēšanas aģentūras Starptautiskās akreditācijas nodaļas vadītāja, Mario Prasts (Mario Prast), Paracelsus Medicīnas universitātes (Austrija) kvalitātes vadības vadītājs un Austrijas Privāto Universitāšu konferences (OePUK) kvalitātes vadības darba grupas vadītājs, un Hanna Hāvapū (Hanna Haavapuu), Attīstības un kvalitātes nodaļas galvenā akadēmiskās attīstības direktore, Tallinas Tehniskā universitāte, Anne Roste (Anne Rooste), vadošā speciāliste akadēmiskajos jautājumos, Tallinas Lietišķo zinātņu universitāte. Abas šīs Igaunijas universitātes veiksmīgi īsteno cikliskas institucionālās akreditācijas noteiktos nosacījumus un tikko ir atkārtoti akreditētas uz nākamajiem 7 gadiem.

Savukārt 17. un 18. martā plānoti tiešsaistes darbsemināri, kuros ar augstskolām, koledžām un sadarbības partneriem paredzēts diskutēt par IZM un AIC sagatavoto konceptu cikliskas institucionālās akreditācijas ieviešanai un īstenošanai un sniegt priekšlikumus tā pilnveidei, tai skaitā, balstoties uz 28. februārī un 1. martā iegūto informāciju un pieredzi no ārvalstu ekspertiem un ārvalstu augstskolu pārstāvjiem.

Tiešsaistes semināri tiek īstenoti Eiropas Savienības ERASMUS+ K3 programmas “Support for policy reforms” projekta “Road Map for Implementation of Institutional Assessment" ietvaros. Projekta mērķis ir pilnveidot kvalitātes nodrošināšanas sistēmu Latvijā un ieviest ciklisku augstākās izglītības institūciju akreditāciju kā galveno kvalitātes nodrošināšanas procedūru, tādējādi samazinot pašreizējo pārklāšanos starp dažādām esošajām kvalitātes nodrošināšanas procedūrām, samazinot administratīvo slogu un novērtēšanas procedūru izmaksas. Projekta rezultātā paredzēts izstrādāt koncepciju par vienmērīgu pāreju uz ciklisku augstskolu institucionālo akreditāciju.

Informācija par projektu.

Erasmus+ LV logo