Projektu aktualitātes EPALE
Attēlā semināra nosaukums, norises laiks un vieta

Lai veicinātu diskusiju par mikrokvalifikāciju nepieciešamību un iespējamajiem risinājumiem Latvijā, Izglītības un zinātnes ministrija projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” ietvaros un KPMG Latvija šī gada 10. maijā plkst. 15.00 rīko semināru “Mikrokvalifikācijas Latvijā augstākās izglītības attīstībai”.

Semināra pirmo daļu, kas veltīta sarunām par starptautisko pieredzi mikrokvalifikāciju attīstībā un to potenciālam Latvijā, atklās KPMG Latvijā partnere Evija Šturca. Ar īsu pārskatu par mikrokvalifikācijām Eiropas Savienībā un Latvijā dalīsies KPMG vecākā eksperte un EPALE Vēstniece Latvijā Anita Līce un Akadēmiskās informācijas centra valdes priekšsēdētāja Baiba Ramiņa.  Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Diāna Laipniece pastāstīs par mikrokvalifikāciju lomu izglītības sistēmā Latvijā. OECD Izglītības un prasmju direktorāta Politikas konsultāciju un īstenošanas nodaļas Augstākās izglītības komandas analītiķe Shizuka Kato dalīsies ar informāciju par virzību uz mikrokvalifikāciju OECD valstīs. Semināra pirmo daļu noslēgs Dublinas Pilsētas Universitātes Mikrokvalifikāciju stratēģijas un inovāciju direktore, profesore Dr. Mairéad Nic Giolla Mhichíl ar stāstījumu par mikrokvalifikāciju  ieviešanu Dublinas Pilsētas universitātē.

Par augstskolu pieredzi un plāniem mikrokvalifikāciju attīstībā tiks diskutēts semināra otrajā daļā, kur dažādu Latvijas augstskolu pārstāvji dalīsies ar savu līdzšinējo pieredzi, sasniegumiem un nākotnes plāniem vai ambīcijām, piedāvājot izglītības iespējas pieaugušajiem. Tiks diskutēts arī par galvenajiem izaicinājumiem, kas ierobežo mikrokvalifikāciju attīstību un par iespējamiem risinājumiem, kā arī veiksmīgiem starptautiskiem piemēriem, no kuriem Latvijai mācīties. Diskusijā piedalīsies Vidzemes augstskolas Akadēmiskais un zinātņu prorektors, profesors Kārlis Krēsliņš, Rīgas Tehniskās universitātes Studiju prorektore, profesore Elīna Gaile-Sarkane, Latvijas Universitātes Studiju prorektore, profesore Kristīne Strada-Rozenberga un Daugavpils Universitātes Studiju prorektore, profesore Inese Kokina.

Semināru vadīs KPMG Latvijā Vadības konsultāciju projektu vadītājs Kristaps Kovaļevskis.

Seminārs notiks 10. maijā no plkst. 15.00 līdz 17.00 KPMG Latvija birojā - biznesa centra Verde 8.stāvā, Roberta Hirša ielā 1, Rīgā.

Pieteikšanās semināram ir atvērta līdz 7. maijam.

Seminārs tiek rīkots Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ projekta „EPALE Nacionālais atbalsta dienests” (Eiropas Komisijas Granta līgums Nr. 101074777—EPALE NSS LV) ietvaros.