Augstākā izglītība
IZM, VM, RSU un LSPA noslēdz sadarbības līgumu par konsolidāciju

Šodien, 18. aprīlī, parakstīts četrpusējs sadarbības līgums starp Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), Veselības ministriju (VM), Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju (LSPA). Līgums noslēgts, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu, kas paredz konsolidēt LSPA un RSU no šā gada 1. jūlija. Tas noteiks iesaistīto pušu saistības, kā arī kārtību, kā notiks abu augstskolu integrācijas process.

 “RSU ir skaidrs redzējums par nākotnes perspektīvām un zinātnes universitātes attīstību vienotā organizācijā ar LSPA. Kopā ar LSPA kolēģiem veidosim vienotu veselības un sporta zinātnes ekosistēmu, kura nodrošinās kvalitatīvu, starptautiski konkurētspējīgu, pētniecībā balstītu augstāko izglītību un labu pārvaldību,” uzsver RSU rektors prof. Aigars Pētersons. “Konsolidācijas procesam paredzam pārejas periodu divu gadu garumā, kura laikā ieviesīsim visas konsolidācijas grantu finansētās aktivitātes un pielāgosim studiju un zinātnes infrastruktūru un procesus zinātnes universitātes standartiem.”

Parakstot četrpusējo līgumu, arī LSPA rektors asoc. prof. Kalvis Ciekurs saskata iespēju paaugstināt studiju un pētniecības kvalitāti sporta zinātnē un veselības aprūpē, kā arī veidot ciešāku sadarbību ar sporta jomas praktiķiem: “Līguma parakstīšana ir vēl viens svarīgs solis uz abu augstskolu tālākas sadarbības stiprināšanu. Esmu pārliecināts, ka LSPA kā vienīgās augstskolas Latvijā, kas koordinē un veic pētījumus sportā un sagatavo visa līmeņa sporta speciālistus, pievienošanās zinātnes universitātei ir abas puses stiprinošs process.”

K. Ciekurs arī uzsvēra, ka valdības lēmums par LSPA konsolidāciju un iekļaušanos RSU struktūrā ar šā gada 1. jūliju būtiski neietekmēs esošo LSPA studentu studiju programmu apgūšanu: “Paralēli notiks darbs pie starpdisciplināru programmu veidošanas. Integrācija RSU mums ļaus ieviest jaunus digitālus risinājumus un veidot jaunus projektus, efektīvi koplietojot resursus. Abu augstskolu kopējais uzdevums ir nodrošināt studējošajiem kvalitatīvu izglītību un sporta nozares attīstībai nepieciešamos speciālistus un pētījumus. Šobrīd esam liela darba un daudzu izaicinājumu priekšā, lai ievērotu mūsu darbinieku un studējošo intereses, strādājot Latvijas sporta attīstības labā."

Sadarbības līgums noteiks IZM un VM atbildību konsolidācijas procesā, nodrošinot finanšu instrumentu pieejamību, procesa uzraudzību, kā arī LSPA turpmākās darbības principus pēc tās integrācijas RSU un abu augstskolu sadarbības kārtību reorganizācijas norisē.

Pēc reorganizācijas LSPA saglabās savu akadēmisko un zinātnisko autonomiju, kā arī nosaukumu un simboliku, lai attīstītu pētniecības izcilību veselības un sporta zinātņu nozarē, līdz ar to arī valsts sporta politikas jomu. RSU resursi nodrošinās augstāku kvalitāti izglītības studijām un pētniecībai, kā arī LSPA varēs izmantot IT sistēmas, projektu vadības, juridiskos un citus resursus.