Izglītība
Saules laiva

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un EPALE Latvija Nacionālā atbalsta dienests līdz 2023. gada 1. novembrim aicina Pieaugušo neformālās izglītības ceļojošajai balvai “Saules laiva” pieteikt izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas neformālās pieaugušo izglītības jomā, nodrošina nemainīgi kvalitatīvu mācību procesu un veicina pieaugušo neformālās izglītības attīstību Latvijā.

Pieaugušo neformālās izglītības balva “Saules laiva” norisinās jau astoto gadu un dibināta ar mērķi izteikt atzinību par nozīmīgu ieguldījumu pieaugušo neformālās izglītības procesa veicināšanā un kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā, kā arī atbalsta sniegšanā mācībās pieaugušo neformālās izglītības ietvaros. 2022. gadā par labāko pieaugušo neformālās izglītības sniedzēju tika atzīts Latgales Industriālais tehnikums. Ar pagājušā gada uzvarētāju un citiem balvas nominantiem var iepazīties šeit.

Pieteikumus var iesniegt pašvaldības domes priekšsēdētājs, pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs un pieaugušo neformālās izglītības iestādes vadītājs (par savu vai citu pieaugušo izglītības iestādi). Pretendentus var izvirzīt arī mācību dalībnieki, kas papildinājuši savas prasmes kādā no neformālās izglītības programmām un vēlas izcelt augstvērtīgu pasniedzēju un izglītības iestādes darbu. Šajā gadījumā ierosinājums ir jāparaksta vismaz desmit attiecīgās mācību grupas sastāvā reģistrētiem dalībniekiem. Aizpildītu pieteikumu jāiesniedz rakstveidā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz pasts@izm.gov.lv. Pieteikumi, kas saņemti pēc 1.novembra, netiks izskatīti.

Pieteikumus par apbalvojuma piešķiršanu izvērtēs IZM apstiprināta ekspertu komisija. Laureātam tiks pasniegts apliecinājums un īpaša ceļojošā balva – latviešu tēlnieka Aivara Gulbja veidota bronzas skulptūra "Saules laiva", kurā atveidots poētisks folklorā sastopamais saules laivas tēls, simbolizējot atjaunotni un attīstību.

Ar Pieaugušo neformālās izglītības ceļojošās balvas nolikumu var iepazīties IZM tīmekļvietnē,  bet lejupielādēt pieteikuma anketu iespējams šeit.

Balva tiek piešķirta IZM Erasmus+ projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” ietvaros.  Projekts nodrošina EPALE darbību latviešu valodā, veicinot nacionālā satura veidošanu, nodrošinot diskusiju un pieredzes apmaiņas vidi Latvijas pieaugušo izglītības profesionāļiem valsts mērogā un arī starptautiski.