Projektu aktualitātes

Lai nodrošinātu projekta “VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma” (turpmāk - Projekts) izvirzīto mērķu sasniegšanu un turpinātu darbu pie Projekta īstenošanas, 2019. gada 12. augustā tika izsludināts iepirkums “Valsts izglītības informācijas sistēmas pilnveidojamo procesu izstrāde un lietotāju, administratoru apmācības” (turpmāk - Iepirkums).

Pēc Iepirkumā paredzēto Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk - Sistēma) pilnveidojumu izstrādes, Sistēmā tiks attīstīta un radīta funkcionalitāte, kas nodrošinās elastīgi izmantojamu platformu izglītības kvalitātes datu monitoringam un uzlabos publisko datu atkalizmantošanu.

Izstrādājot un ieviešot projektā plānotos Sistēmas papildinājumus:
1. Tiks nodrošināta iespējas centralizēti apkopot un uzkrāt izglītības kvalitāti raksturojošos rādītājus izglītības kvalitātes monitoringa vajadzībām;
2. Dažādām sabiedrības grupām tiks radīta iesēja ērtā veidā, vienuviet piekļūt izglītības kvalitāti un tās izmaiņas raksturojošai informācijai;
3. Tiks uzlabota valsts pārvaldes efektivitāte, pilnveidojot Sistēmas datu apstrādes procesus un uzlabojot izglītības datu kvalitāti.

Ar Iepirkuma dokumentāciju ir iespējams iepazīties Elektronisko iepirkumu sistēmā.

LV IZM EU logo ansamblis ERDF