Zinātne Zinātnes komunikācija ES fondi
Izstādes “Zinātne Latvijai 2024” plakāts, kurā melnbaltās fotogrāfijās redzami visi 12 pētnieki un pētnieces, kas iekļauti 2024. gada zinātnes kalendārā

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) veidotā izstāde “Zinātne Latvijai 2024”, kas vēsta par 12 Latvijas pētniekiem un pētniecēm, uzsāk savu ceļu pa Latviju un visu februāri – no 1. februāra līdz 1. martam – būs apskatāma Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā centra Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, Rīgā.

Šī izstāde ir stāsts par 12 aizrautīgām, izcilām savā nozarē un neierobežota radošuma apveltītām personībām. Zinātnieki ar saviem pētījumiem palīdz rast risinājumus globāliem izaicinājumiem un ikdienas problēmām, darbojoties tādās jomās kā heterogēnas vienčipa sistēmas un to programmēšana, inovatīvi polimēri, litija un nātrija jonu bateriju materiāli, satelītdati un ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, molekulārā ģenētika un funkcionālā genomika, fluora un supramolekulārā ķīmija, zemes resursu un ainavu ilgtspējīga pārvaldība, radošā uzņēmējdarbība, ilgtspējīgu materiālu pielietojums iepakojumos, notekūdeņu monitorēšana un attīrīšana.

Viena no izstādes personībām ir LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Eksperimentālās fizikas katedras vadītājs, Lāzeru centra vadītājs prof. Mārcis Auziņš. Viņa profesionālā karjera vienmēr ir bijusi saistīta ar LU un nenoliedzami vērtējama kā patiesi veiksmīga gan Latvijas, gan pasaules mērogā. Īpaši pēdējos gados profesors aktīvi pievērsies ļoti daudzveidīgai publiskajai un profesionālajai komunikācijai, ar saviem krāsainajiem un spilgtajiem stāstiem parādot zinātnes pasauli kā aizraujošu un bezgala interesantu. “Pēc manas visdziļākās pārliecības cilvēkiem vajadzētu būt interesanti klausīties par zinātni, jo tā ir interesanta un fantastiska. Protams, ka tad, kad mēs šad tad dzirdam sabiedrībā, ka zinātne ir garlaicīga vai zinātne nav interesanta, tas nozīmē, ka mēs – tie cilvēki, tai skaitā es, kas ar zinātni nodarbojas profesionāli – neesam mācējuši pastāstīt par to,” uzskata Mārcis Auziņš.

Kalendārs un izstāde “Zinātne Latvijai 2024” tika atklāti 2024. gada 8. janvārī Latvijas Kultūras akadēmijas teātra mājā “Zirgu pasts”, savukārt šobrīd izstāde ir sākusi savu ceļu pa Latviju un visa gada garumā būs apskatāma dažādās Latvijas augstskolās, zinātniskajās institūcijās un citās sabiedriskās vietās. Izstādes apmeklētājiem ir iespēja ne tikai aplūkot zinātnieku portretus, bet savā viedtālrunī ar QR koda palīdzību noskatīties arī trīs minūšu garu video stāstu par katru no pētniekiem.

Šī gada zinātnes personības ir Dr. oec. Ieva Zemīte (Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta asociētā profesore un vadošā pētniece), Dr. sc. comp. kandidāte Ilze Bargā (Satelītdatu analītiķe un satelītdatu pielietojuma programmu izstrādātāja, pētniece), Ph. D. Miķelis Kirpļuks (Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta vadošais pētnieks), Dr. geogr. Pēteris Lakovskis (Agroresursu un ekonomikas institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētājs un Bioekonomikas nodaļas vadītājs), Dr. biol. Vita Rovīte (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Molekulārās un funkcionālās genomikas zinātniskās grupas un Latvijas Nacionālās biobankas vadītāja), Prof. Mārcis Auziņš (Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Eksperimentālās fizikas katedras vadītājs, Lāzeru centra vadītājs), Dr. med. Linda Gailīte (Rīgas Stradiņa universitātes vadošā pētniece, Molekulārās ģenētikas zinātniskās laboratorijas vadītāja), Ph. D. Brigita Dejus (Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģijas laboratorijas vadošā pētniece), Dr. chem. Jānis Veliks (Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks, Organiskās sintēzes laboratorijas vadītājs), Dr. sc. ing. Rihards Novickis (Elektronikas un datorzinātņu institūta Iegulto shēmu un sistēmu laboratorijas vadītājs, iepriekš – Robotikas un mašīnuztveres laboratorijas vadošais pētnieks), Dr. phys. Gints Kučinskis (Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks, Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorijas vadītājs), Dr. sc. ing. Sandra Muižniece-Brasava (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesore un vadošā pētniece).

Kalendāru un izstādi “Zinātne Latvijai” IZM veido jau septīto gadu. Aktivitāte tiek īstenota ERAF projekta “Efektīvāka un viedāka Latvijas zinātnes politikas ieviešana un vadība” ietvaros. Zinātnes kalendārs tika izstrādāts sadarbībā ar dizaina servisa aģentūru “Ozols Ir”, fotogrāfi Ivetu Gabaliņu un video režisoru Kristapu Mozgiru.

Šī un iepriekšējo gadu “Zinātne Latvijai” video stāsti.

ES un Nacionālā attīstības plāna logo