Projektu aktualitātes

epaleEiropas pieaugušo izglītības un tālākizglītības daudzvalodu elektroniskā platforma (EPALE) nosaukusi tēmas, kurām nākamā pusgada publikācijās tiks pievērsta īpaša uzmanība. Sākot ar jūliju, katru mēnesi padziļināti tiks pētīti tādi jautājumi kā darba vidē balstītas mācības, pieaugušie bez pamatizglītības, veselības pratība un citi.

Šajās publikācijās pieaugušo izglītotāji no visas Eiropas analizēs formas un metodes, kā strādāt ar mērķa grupām, piedāvās teorētiskus materiālus un resursus, kā arī dalīsies labās prakses un pieredzes stāstos.

Spilgtākie mēneša tēmām veltītie raksti tiek publicēti ne tikai nacionālajās valodās, bet tulkoti 6 lielākajās EPALE valodās, kā arī īpaši izcelti ikmēneša vēstulēs, kuras saņem visi EPALE reģistrētie lietotāji 28 valstīs.

Detalizētāku informāciju par ES pieaugušo izglītības platformas īpašajām tēmām 2017.gadā un aicinājumu iesniegt rakstus meklējiet EPALE sadaļā latviešu valodā šeit.


EPALE sadaļa latviešu valodā tiek attīstīta Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” (Granta līgums Nr.2016-3137/001-001) ietvaros.