Projektu aktualitātes

2018. gada 26. novembrī Briselē notiks Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projektu un Inovatīvas pieejas pētniecībā makroreģionā (Transnational Research Access in the Macroregion - BalticTRAM) un Baltijas zinātnes tīkla (Baltic Science Network) ietvaros organizēta konference. Plašāka informācija un reģistrēšanās konferencei šeit.

Konferences mērķis ir veidot dialogu starp Eiropas Komisijas pārstāvjiem, valstu un reģionālajām zinātniskajām ministrijām, zinātniekiem, parlamentāriešiem, reģionālās attīstības aģentūrām, inovāciju aģentūrām, pētniecības institūciju pārstāvjiem un uzņēmējiem.

Konferencē būs priekšlasījumi par šā brīža un nākotnes zinātnes un inovāciju politiku, uzņēmējdarbības un zinātnes sadarbības attīstību. Pasākumā tiks prezentēti pētījumi, kā sekmēt inovāciju attīstību, īstenojot sadarbības pasākumus un nodrošinot praktisku makroreģionālās sadarbības sistēmu starp zinātni un industriju; kādas ir nepieciešamās aktivitātes, lai apvienotu zinātniskās izpētes pieredzi ar konkrēta uzņēmējdarbības sektora vajadzībām.

Pasākumā būs prezentācijas, interaktīvas diskusijas, iedvesmojoši zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbības piemēri, izcili lektori sniegs ieskatu dažādās tēmās - viedā specializācija, pētnieku mobilitāte, zinātnes sadarbība ar industriju un 9. Ietvarprogramma (9th EU Framework programme for Research and Innovation).

Baltijas jūras reģions ir viens no inovatīvākajiem un konkurētspējīgākajiem zinātnes makroreģioniem pasaulē ar lielisku vadošo universitāšu un zinātnisko institūciju tīklu. Sadarbība pētniecībā un inovācijās šajā reģionā uzskatāma par unikālu labās prakses piemēru. Zinātnes infrastruktūra kļūst vieglāk pieejama uzņēmējiem un zinātniekiem ar dažādu starptautisko sadarbības tīklu atbalstu, tai skaitā “Baltijas zinātnes tīkls” (Baltic Science Network) un Inovatīva pieeja pētniecībā makroreģionā – BalticTRAM (“Transnacional Research Access in the Macroregion - BalticTRAM”).

Nesen publicētais 9. pamatprogrammas (9th EU Framework programme for Research and Innovation) priekšlikums "Horizon Europe" sniedz spēcīgu signālu, uzsverot pētniecības un inovāciju nozīmi Eiropas Savienībā, uzsverot, cik liela nozīme ir apzināt un izmantot zinātnes infrastruktūras inovācijas potenciālu fundamentālajā zinātnē, kā rūpniecisko pētījumu jomā.

Projektu “Baltic TRAM” un “Baltic Science Network” projektu pārstāvji piedalīsies konferencē, lai informētu par projektu rezultātiem un dalīsies ar pieredzi Baltijas jūras reģiona attīstībā.

logos.brisele