Sports
Stadions

No 2023. gada 16. janvāra sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais sporta centrs” valdes locekļa amata pienākumus sāk pildīt Andris Pārups, kura pilnvaru termiņš ir pieci gadi.

Andris Pārups amatam izraudzīts atklātā konkursā, kur atlases procesu veica nominācijas komisija, kuras sastāvā bija Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra un sporta organizāciju pārstāvji.

Jaunievēlētā valdes locekļa atbildības jomas būs sporta funkciju nodrošināšanas un finanšu jautājumi, IT, mārketinga un sabiedrisko attiecību joma.

Andrim Pārupam ir vairāk nekā 15 gadu pieredze finanšu vadības un vadības konsultāciju jomā. Kopš 2018. gada A. Pārups strādājis valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” Finanšu departamenta direktora amatā, iepriekš vadījis Valsts kases Starptautiskās sadarbības departamentu, kā arī darbojies revīzijas un finanšu konsultāciju jomā Deliotte un PricewaterhouseCooopers.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu  Par centralizētas valsts īpašumā esošo nacionālo sporta bāzu pārvaldības struktūras izveidi tika pieņemts lēmums pēc reorganizācijas (pievienošanas) apvienot sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda””, sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Tenisa centrs “Lielupe”” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Sporta centrs “Mežaparks””, pievienojot tās valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” un mainot nosaukumu uz “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais sporta centrs””. Reorganizācija tika pabeigta 2022. gada 27. septembrī.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais sporta centrs” valdes priekšsēdētājs ir Daniēls Nātriņš.