Projektu aktualitātes
Skolēnu kompetences

Trešdien, 2020. gada 13. maijā, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē Saeimas deputāti tika iepazīstināti ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas PISA 2018 rezultātiem. Prezentācijas gaitā OECD PISA vadītājs Latvijā, Latvijas Universitātes profesors Andris Kangro informēja, ka Latvijas 15 gadus veco skolēnu lasīšanas, matemātikas un dabaszinātņu kompetence atbilst OECD valstu vidējam līmenim vai ir tuvu tam.

Latvijas skolēnu sasniegumi lasītprasmē ir līdzīgi Nīderlandes, Austrijas, Šveices un Horvātijas vienaudžiem. Matemātikā rezultāti ir līdzīgi Zviedrijas, Lielbritānijas, Norvēģijas un Vācijas skolēniem. Savukārt dabaszinātņu sasniegumi ir līdzīgi skolēniem Portugālē, Norvēģijā, Austrijā un Spānijā.

Tāpat Latvijas skolēnu sasniegumi pilsētās aizvien ir ievērojami labāki par viņu vienaudžiem lauku skolās. Turklāt vislabākie rezultāti ir valsts ģimnāzijās, kam seko ģimnāzijas, savukārt zemāki sasniegumi vērojami vidusskolās un pamatskolās. Pozitīvām izmaiņām nozīmīga ir turpmāka skolu tīkla sakārtošana un valsts administratīvi teritoriālās reformas īstenošana.

Latvijas ģimeņu sociāli ekonomiskā stāvokļa ietekme uz skolēnu sasniegumiem gan ir zemāka nekā vidēji OECD valstīs. Tātad mūsu izglītības sistēma zināmā mērā spēj kompensēt nelabvēlīga ģimenes sociāli ekonomiskā stāvokļa ietekmi uz skolēna sasniegumiem.

Satraucoša parādība ir citu skolēnu pāridarījumi, kuru biežums Latvijas skolās ir ļoti augsts – pats augstākais OECD un ES valstu vidū, tas ir arī paaugstinājies kopš 2015. gada. Lai būtiski samazinātu pāridarījumus skolēnu vidē, nepieciešams neatliekams un vienots sociālo pedagogu, izglītības psihologu, skolotāju un skolas vadības darbs skolas līmenī un mērķtiecīga sadarbība ar pašvaldībām, citām atbilstīgām institūcijām un vecākiem.

OECD PISA ir ietekmīgākais starptautiski salīdzinošais pētījums, kurš novērtē skolēnu prasmes un zināšanas matemātikā, lasīšanā un dabaszinātnēs, un salīdzina tās starp OECD dalībvalstīm un partnervalstīm. Skolēnu finanšu kompetence un globālā kompetence PISA 2018 pētījumā bija izvēles jomas, kurās piedalījās arī Latvija. 2018. gada pētījumā kopumā piedalījās 79 valstis, Latvijā iesaistoties skolēniem no 307 skolām.

PISA 2018 īstenošana Latvijā notiek sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētniekiem. Pētījums norisinās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros. 

ESF Sociālais fonds
Papildu informācijai

Aivis Majors, projekta komunikācijas koordinators,
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departaments, 67047925, aivis.majors@izm.gov.lv